Vis studievalg

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag

Fakultetets studietilbud Ansatte ved fakultetet

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM) tilbyr bachelor- og mastergrader innen en rekke ulike fagområder, herunder blant annet ingeniør, naturvitenskap og maritime fag. I tillegg tilbyr vi flere årstudier og etter- og videreutdanninger.

Dekan: Morten Christian Melaaen

Visedekan for profesjonsutdanning: Randi Toreskås Holta

Visedekan for forskning, utvikling og innovasjon: Mette Lene Falck-Pedersen

Fakultetsdirektør: Mari Pran

TNM har fire doktorgradsutdanninger:

Fakultetet har følgende institutter: