Vis studievalg

Møteplan for HSN-styret

Dato

Tid

Sted

Evt. tema

Onsdag 14. desember 2016

10.00-16.00

Drammen

 

Torsdag 2. februar

10.00 – 16.00

Kongsberg

 

Torsdag 9. og fredag 10. mars

 

 

Styremøte m/seminar

Fredag 16. juni

10.00 – 16.00

Bakkenteigen

 

Torsdag 26. og fredag 27. oktober

 

 

Styremøte m/seminar

Torsdag 23. november

10.00 – 16.00

Porsgrunn

 

Torsdag 14. desember 2017

10.00 – 16.00

Bø i Telemark