Vis studievalg

Presserom, maler og logo

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) er landets nest største statlige høyskole, målt i totalt antall studenter, og større enn flere av dagens universiteter. 

HSN ledes av rektor Petter Aasen.

Rektor rapporterer til HSNs styre, som ledes av professor Rune Nilsen.

HSN har som målsetting å bli et universitet.

Vi har ca 18 000 studenter og 1.500 ansatte.

HSN en en av høyskolene i landet med bredest studieportefølje:

  • 88 bachelorutdanninger
  • 44 masterutdanninger
  • 8 doktorgradsprogram

HSN har åtte studiesteder:
Drammen, Vestfold, Kongsberg, Ringerike, Bø, Notodden, Porsgrunn og Rauland.

Høyskolen ble dannet 1. januar 2016, da Høgskolen i Buskerud og Vestfold fusjonerte med Høgskolen I Telemark.

 

HSN har fire fakulteter (fra 01.01.2017):

Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag

Handelshøyskolen