Logo, design og grafiske elementer

HSN. Illustrasjon.

Konsept for profilen

HSN er plassert i en region med tradisjon for å utvikle ressurser til industri
gjennom kunnskap. HSN skal være en kraftfull institusjon som utløser potensialet
for nye bærekraftige løsninger i samfunnet og for næringslivet. Ved
interfakulære aktiviteter skal de ulike fagmiljøene utløse ny kunnskap og
tilføre hverandre verdi.

HSN utløser potensialet hos den enkelte ved å gi studentene nye perspektiver
og ved å være tilstede med moderne læringsmetoder gjennom nye,
digitale og innovative undervisningsformer. HSN skal sørge for at studentene
er tett koblet på de som utvikler bedrifter og løsninger vi trenger, slik at studentene
lærer det som trengs i et krevende og omskiftelig arbeidsliv.

HSNs logo representerer en kontinuerlig utvikling og profilelementene skal
formidle hvordan denne utviklingen skjer i dialog og interaksjon med andre.

Designmanual

Vår designmanual gir føringer for bruk av logo, farger, typografi, trykk og bildebruk.