Arbeid med kvalitet i utdanningene

Det overordnede målet med kvalitetsarbeidet er at studentene oppnår læringsutbytte. Ledelsen på alle nivå har et ansvar for kvalitetsarbeidet og skal bidra til utvikling av en kvalitetskultur blant ansatte og studenter.


Arbeid med kvalitet i utdanningene foregår i hele organisasjonen.

For utdanningsvirksomheten er det etablert et eget kvalitetssystem som beskriver mål for kvalitetssikringsarbeidet og definerer roller, ansvar og oppgaver. Kvalitetssystemet danner et helhetlig rammeverk for kvalitetsarbeidet og består av en overordnet kvalitetssystembeskrivelse, rutiner og arbeidsbeskrivelser som støttes opp av brukerveiledninger og maler.

Nedenfor finner du informasjon om og svar på ofte stilte spørsmål om kvalitetsarbeidet og kvalitetssystemet ved USN.

Er det noe du ikke finner svar på, kan du kontakte Seksjon for studiekvalitet og analyse i Avdeling for utdanning og studiekvalitet.

Oppgaver i kvalitetsarbeidet for rollen som:

Utvalg med særskilt ansvar i kvalitetsarbeidet: