Hva er USNs delegasjonsmatrise?

Styrets delegasjoner av myndighet og fullmakt for akkreditering, endring, revisjon og nedlegging av studietilbud er gjengitt i to tabeller (delegasjonsmatrise) som

  1. Viser ramme og prosessbeskrivelse om akkreditering og etablering av nye studietilbud
  2. Viser ramme for prosessbeskrivelse om endring av eksisterende studietilbud

Rutinene i kvalitetssystemet som omhandler akkreditering, endring og nedlegging tar utgangspunkt i delegasjonsmatrisen.

 

 

Spørsmål og svar