Kvalitet fra søker til ferdig kandidat

Studentens utdanningsløp er en reise fra å være studiesøker til å oppnå vitnemål som ferdig kandidat. Gjennom arbeid med inntakskvalitet, programkvalitet, undervisningskvalitet, relevans og rammekvalitet skal studentene oppnå læringutbytte.


Under finner du informasjon om kvalitetsarbeid som har betydning for kvaliteten på studentenes læringsutbytte, og som gjør seg gjeldende i ulike deler av studentenes utdanningsløp.

For god kvalitet i studentenes utdanningsløp må vi sikre systematisk kvalitetsarbeid innen alle de syv kvalitetsdimensjonene som inngår i beskrivelsen av utdanningskvalitet (lenke systembeskrivelse).

Figuren viser kvalitetsdimensjonene i utdanningsløpet.

Kvalitetsdimensjonene i utdanningsforløpet

Spørsmål og svar