Hvordan kan jeg bidra til å forbedre emne- og studieplaner?

Roller og ansvar i kvalitetssystemet beskriver hvordan alle som er involvert i utdanningsvirksomheten ved USN skal bidra i arbeidet med utdanningskvalitet.

Et studieprogram består av en samling emner. For å oppnå god kvalitet i et studieprogram er det derfor avgjørende å starte kvalitetsarbeidet på emnenivå. 

God kvalitet i emne- og studieplaner kan i stor grad sikres ved å benytte tilgjengelige ressurser for undervisning og læring, maler og veiledere for emne- og studieplaner, og gjennom aktiv bruk av evalueringer av emner og program. 

Spørsmål og svar