Hvordan evalueres et studieprogram?

Det skal gjennomføres en årlig evaluering av alle aktive studieprogram. I tillegg skal det gjennomføres en periodisk evaluering av studieprogrammet minimum hvert sjette år. 

 

Årlig programevaluering

I årlig programevaluering inngår:

  1. Studentenes evaluering i Studiebarometeret
  2. Programrapport

Det er utarbeidet egen rutine for årlig programevaluering og rapportering.

Les mer om evaluering her.

Periodisk evaluering av studieprogram

Det er utarbeidet egen rutine for periodisk evaluering av studietilbud. 

Spørsmål og svar