Hvordan får jeg tilbakemelding på kvalitetsarbeidet?

Tilbakemeldinger til ansatte og studenter på innspill og rapporter i kvalitetsarbeidet er en suksessfaktor for å oppnå gode resultater, felles forståelse og oppslutning rundt kvalitetsarbeidet.

Ved USN skal det derfor legges til rette for årlige dialogmøter mellom utdanningsledelse og sentrale roller i kvalitetsarbeidet på alle nivå: institusjon, fakultet og institutt.

Figuren nedendfor viser hvordan rapporterings- og tilbakemeldingslinjene i kvalitetsarbeidet fungerer. Figuren viser også hvordan de ulike raportene henger sammen.

Tilbakemelding og rapportering

Spørsmål og svar