Hva er forskjellen på rutiner, arbeidsbeskrivelser, brukerveiledninger og maler?

En rutine beskriver oppgaver eller aktiviteter i en prosess. Beskrivelsen inneholder formål, omfang, ansvar, beskrivelse av aktiviteten samt eventuelle frister.

En arbeidsbeskrivelse gir en oversikt over de oppgaver/aktiviteter som skal gjennomføres og er knyttet til en rutine. Arbeidsbeskrivelsen skal innholde hvem som gjør hva, hvordan det skal gjøres og når aktiviteten skal foregå.

En veiledning er en detaljert steg for steg beskrivelse av hvordan man gjennomfører en oppgave.

Maler og skjema
En mal definerer standard tekst og layout for et dokument.

Et skjema innhenter informasjon for videre prosessering, og består av felter som skal fylles ut. Et utfylt skjema er dokumentasjon på gjennomført kvalitetsarbeid.

Spørsmål og svar