Kan rutiner, arbeidsbeskrivelser, brukerveiledninger og maler endres?

Ja, alle rutiner, arbeidsbeskrivelser, brukerveiledninger og maler kan endres og skal endres ved behov. Eksempelvis skal en rutine endres om en oppgave endrer seg eller det kommer nye eksterne eller interne føringer. 

Rutiner og arbeidsbeskrivelser skal godkjennes av leder i henhold til delegasjon.

Spørsmål og svar