Vær på den sikre siden

På sikresiden.no finner du nyttig opplæring og informasjon om hva du skal gjøre i en krisesituasjon. Lokalt nødnummer ved Universitetet i Sørøst-Norge er 31 00 89 00.


For Universitetet i Sørøst-Norge (USN) er det viktig å sikre at våre ansatte, studenter og besøkende ferdes trygt og har et godt arbeids- og studiemiljø.

Beredskap og sikkerhet står i høysetet i vårt daglige arbeid, og USN har et eget beredskaps- og sikkerhetsutvalg som skal sikre et godt samspill mellom informasjonssikkerhet, HMS og beredskapsarbeidet.

Dersom en krisesituasjon oppstår, kan du kontakte USN på beredskapstelefon 31 00 89 00. 

sikresiden.no får du opplæring og råd om hva du kan gjøre forebyggende og i krisesituasjoner. Løsningen er spesielt tilpasset studenter og ansatte på universiteter og høyskoler.

 

 

 

De sorte ikonene gir informasjon om forebyggende sikkerhetsarbeid, mens de røde ikonene gir råd til akutte situasjoner som vold, trusler, brann, førstehjelp og så videre. Informasjonen finnes på både norsk og engelsk.

Vi anbefaler alle våre studenter og ansatte til å laste ned nettsiden sikresiden.no å ha denne lett tilgjengelig som en snarvei på mobilen. Men husk at du alltid selv må vurdere hva som er best å gjøre i en konkret situasjon.

Overordnede dokumenter

Fellesstyret vedtok 18. desember 2015 beredskapsplan for USN, med tilhørende policy for beredskap og sikkerhet ved USN. 

Du finner tiltakskort og vedlegg på min.usn.no.

Retningslinjer i forbindelse av koronautbrudd

Retningslinjer i forbindelse av koronautbrudd (Covid–19 ) finner du her.