Midtveisseminar: Friluftsliv i et allmenndannende perspektiv – fra plan til praksis

Hinderløype og bålplass i skogen. Foto.

Ph.d.-utvalget i kulturstudier inviterer deg til Åsve Murtnes midtveisseminar.


05 Dec

Praktisk informasjon

  • Dato: 5. desember 2017
  • Tid: kl. 11.30 - 14.00
  • Sted: Campus Bø

Friluftsliv i skolen er knyttet til den generelle delen av læreplanen, og fagspesifikke kompetansemål innen kroppsøvingsfaget. På denne måten er dette fagområdet forankret i skolens samfunnsmandat, og skal bygge opp om læring og danning.

Forskningen viser at friluftslivspraksisen i ungdomsskolen reduseres til aktivitetsdager som ikke ha en tydelig faglig forankring i læreplanen. Det innebærer at elevenes kompetanse i friluftsliv ikke kan tilskrives skolens friluftslivspraksis. Ph.d.-prosjektet er et aksjonsforskningsprosjekt. I et samarbeid med lærere og elever, utvikler vi en læreplanbasert friluftslivspraksis ved en ungdomsskole.

For å belyse på hvilke måte byggingen av et uteklasserom bidrar til elevenes læring og danning i friluftsliv studerer jeg lærernes faglige- og didaktiske refleksjoner og elevenes læring og danning slik det kommer til uttrykk i ulike typer av data.

  • Opponent: Kersti Pedersen Gurholt, NIH
  • Seminarleder: Nils Asle Bergsgard, HSN

Alle interesserte er hjertelig velkomne!