Åpner akademisk skrivesenter

Håkon, Thomas og Yoel får informasjon om nytt akademisk skrivesenter i Bø
Håkon, Thomas og Yoel får informasjon om nytt akademisk skrivesenter i Bø.

Nå kan du få hjelp til oppgaveskriving. På USNs akademiske skrivesenter i Bø får studenter hjelp til alt fra idéutvikling, oppbygging og setningsstruktur i alt fra innleveringer til bachelor- og masteroppgaver.


Skrivesenteret vil være åpent for alle USN-studenter ved campus Bø og tilbyr individuell veiledning i akademisk skriving av alt fra korte innleveringsoppgaver til masteroppgaver.

Dette trenger vi

Thomas Heggebø, Yoel Beine og Håkon Solvang går på forskjellige handelshøyskolestudier på campus Bø og er samstemte i at dette var et godt tilbud som de absolutt hadde behov for:

 – Vi har ikke lært noe særlig om akademisk skriving på videregående skole, men oppfatter at det forventes at vi kan det her på universitetet. Det er kjempebra at vi nå kan få hjelp, og at det ikke bare er til master- og bacheloroppgaver, men også til oppgaver vi leverer som arbeidskrav i løpet av semesteret, sier de. 

Leder for skrivesenteret, Hanna Kavli Lodberg-Holm, forteller om liknende tilbakemeldinger fra mange av de interesserte studentene som besøkte standen til skrivesenteret på åpningsdagen. Forelesere i Bø er også svært positive til tilbudet. 

– Vi har fått bare positive tilbakemeldinger, både fra besøkende på standen og på sosiale medier. Studentene har allerede begynt å bestille timer og den første «normale åpningsdagen» vår er snart allerede fullbooka, sier Lodberg-Holm.

Akademisk skrivesenter bø leder og skriveveileder

Hjelp til hele skriveprosessen

Studenter kan avtale en 30-45 minutters konsultasjon med en skriveveileder for individuell tilpasset skriveassistanse. Skriveveilederne er selv studenter eller tidligere studenter ved USN med erfaring med akademisk skriving.

Veilederne kan hjelpe studenter med alle stadier i skriveprosessen:

  • ideutvikling og disposisjon
  • oppbygning
  • logisk flyt i teksten
  • avsnitts- og setningsstruktur 
  • konsist og tydelig akademisk språk

Hjelper alle 

Hanna Kavli Lodberg-Holm er ph.d.-student på Institutt for natur, helse og miljø, og har tidligere jobbet på tilsvarende skrivesenter ved NMBU. Foreløpig har hun med seg skriveveilederne Sofie Jørgensen på master i idrett, kroppsøving og friluftsliv og Charlotte Holmstad Arnesen, tidligere masterstudent på natur-, helse- og miljøfag.

Alle skriveveilederne hjelper på tvers av fagområder. Det vil si at for eksempel økonomi- eller kulturstudenter kan få hjelp på lik linje med idretts- og naturstudenter. 

Seminarrekke

I tillegg til individuell veileldning, vil Hanne Lodberg-Holm arrangere en seminarrekke i vår. I løpet av totalt seks kurskvelder går de gjennom de ulike stadiene i skriveprosessen. Kursene har en workshop-form, der studentene skal lære gjennom å selv skrive en tekst, gi inspill til andres tekster og få innspill til egen tekst fra andre kursdeltakere og kursholder.  

Informasjon om tilbud og aktivitet på skrivesenteret kan du få ved å melde deg inn i facebookgruppa USN Akademisk Skrivesenter Bø.

Pilotprosjekt

Akademisk skrivesenter i Bø er et pilotprosjekt som er kommet i gang ved at biblioteket og institutter i Bø har gått inn med lønnsmidler til drift.

Ideen til prosjektet kom i en samtale mellom campuskoordinator Anette Norheim Fredly og Hanna Lodberg-Holm. Den fikk svært god mottakelse etter framlegging på et ledermøte i Bø. Hovedbibliotekar Arild Skalmeraas og Hanna Lodberg-Holm har så i løpet av bare to måneder fått på plass både organisering, finansiering og ansatte.  

Viserektor for utdanning, Halvor Austenå, og studiedirektør Vibeke Bredahl er positive til pilotprosjektet, og vil, dersom det er vellykket, vurdere å innføre tilsvarende skrivesenter ved flere campuser. 

– Dette er noe studentene etterspør! Vi ønsker oss akademiske skrivesentere på alle campuser. Det sier Camilla Rønnevik, politisk nestleder i Studentdemokratiet. 

 

Åpningsstider

Skrivesenteret holder til på biblioteket, i et av grupperommene der. Det er åpent til følgende tider:

Onsdag kl. 09.00 - 15.00

Torsdag: kl. 09.00 - 11.00 og 12.00 - 14.00

Du kan droppe innom og se om det er ledig eller bestille en individuell konsultasjon ved å sende mail til bo.skriveveiledning@usn.no