Legetjenester på nett for USN-studenter

Studentene Siri Rauan og Une Susrud syntes det hørtes veldig bra ut at studentene kunne få legetime på nett.
Studentene Siri Rauan og Une Susrud i prat med Chris Andersen fra Curando. De syntes det hørtes veldig bra ut at studentene kunne få legetime på nett.

I Bø tester studentsamskipnaden(SSN) nå ut et pilotprosjekt der studentene tilbys legetjeneste på nett.


Målet er at ordningen skal gjelde for alle studenter ved studiestart 2019. 

I pilotprosjektet samarbeider samskipnaden med Bø kommune og med legetjenesten Curando for at studentene skal få et godt legetilbud.

Fastlegelistene i Bø har lenge vært fulle, så det har vært vanskelig for studenter som ønsker det å få plass på disse. Med legetjenesten Curando kan de beholde sin fastlege på hjemstedet og samtidig få legehjelp til vurderinger, rådgivning, resept, sykemelding og henvisning til spesialist av helsepersonell på Curando. 

Positive studenter

Representanter fra Curando har stått på stand i Bø og forteller om positiv respons fra studentene. Studentene er glade for et tilbud som gjør det lettere for dem å få fatt i lege. Asbjørn Sørfonden, daglig leder i Curando opplyser at flere alt har lastet ned appen Curando Online og at de nå også begynner å få henvendelser fra studenter.

Onsdag 6. februar står Curando igjen på stand i Bø, slik studenter som ønsker å vite mer om ordninger kan komme å prate med dem der. 

Kommuneoverlegen i Bø, Kristin Sekse, mellom Chris Andersen og Asbjørn Sørfonden fra Curando. Hun er glad for å kunne tilby studentene i Bø en god legetjeneste på nett.

Oppfølging av fastlegen

Legetjenester på nett har vært omdiskuter blant annet fordi legene på nett ikke kjenner pasientene så godt som deres fastleger. Curando fører egen journal og sender rapport til fastlegen etter en nettkonsultasjon, slik at studentene kan få eventuell videre oppfølging av fastlege. Curando oppfordrer også fastlegene til å registrere seg som nettleger hos dem, slik at de kan tilby sine pasienter konsultasjon på nett. 

Laboratoriertjenester

Ofte må man ta blodprøver eller andre prøver for å finne ut hva som feiler en eller hva som kan være riktig behandling. Curando har en avtale med legesenteret på Gvarv om dette. Det ligger 7 km fra Bø, med relativt regelmessige bussforbindelse. Etterhvert som Curando får avtale med laboratorier i andre campuserkommuner kan de starte opp legetjenester på nett på de andre USN-campusene også.

 

Øyeblikkelig hjelp

Øyeblikkelig hjelp har man som studenter uansett alltid rett på ved lokal legevaktordnig. Bø er med i en interkommunal legevakt. På dagtid får du øyeblikkelig hjelp på Bø legesenter. Mellom kl. 15.30 og 08.00 er legevakttilbudet i nabokommunen Notodden.  Ambulansetjenesten har tilhold i Bø.