Nominert til årets entreprenørskapslærer

Bilde av Nils Per Hovland som får blomster

Vi gratulerer Nils Per Hovland med nominasjonen til årets entreprenørskapslærer, Telemark!


Torsdag 25. oktober ble førsteamanuensis Nils Per Hovland avbrutt midt i sine forelesninger av Isabel Næss fra Ungt Entreprenørskap (UE) Telemark og et koppel av kollegaer. UE Telemark troppet opp med blomster og gode ord til Nils Per i forbindelse med deres nominasjon av han som kandidat fra høyere utdanning til årets entreprenørskapslærer.

Begrunnelse

Dette er begrunnelsen for nominasjonen, utarbeidet av UE, Telemark:

Årets nominasjon i høyere utdanning går til en stor pådriver innen sitt felt. Han har tilrettelagt for Studentbedrifter ved Universitet i Sørøst-Norge helt siden start i 2004. Han er grunnleggeren som stod i spissen for oppstart studieprogrammet Bachelor i Innovasjon Entreprenørskap ved dengang Høgskolen i Telemark. Kandidaten må kunne sies å være entreprenørskastudiets far i Bø.
Han er opptatt av at studentens læring gjennom «learning by doing» og har en fantastisk evne til å forankre teori i praksis. Gjennom Studentbedrift har kandidaten bidratt til mange av studentenes suksesshistorier, enten som en engasjert studentbedriftsveileder eller som emneansvarlig.
Kandidatens styrker er mange, blant annet er han en person som får ting til å skje, enten det er gjennom søk av midler eller igangsetting av nye entreprenørskapsaktiviteter for sine studenter. Han er en trygg lederskikkelse, og alle ønsker ham med på laget. Han er positiv og endringsvillig - og har alltid blikket rettet fremover og mot nye prosjekter.
Av sine kollegaer blir han beskrevet som en utpreget raus person. I tillegg har han evnen til å se forbi hinder og administrative barrierer, med dette har han vært med å løfte både sitt fakultet, institutt og USN mot sine entreprenørielle mål.
Avslutningsvis er det verdt å nevne at han har skrevet læreboken «Entreprenørskaps- og Innovasjonsledelse» som nylig ble utgitt i sin 3. utg. Boken blir benyttet pensumlitteratur på USN, samt andre studiesteder.
Gratulerer, Nils Per Hovland.
UE Telemark 
Isabell Næss

Fakta

Nils Per Hovland foreleser på Bachelorstudiet i innovasjon og entreprenørskap ved USN, campus Bø. 

Dette er andre gang en foreleser på dette studiet er nominert til årets entreprenørskapslærer. I 2015 ble ikke bare Runar Gundersen nominert, han vant også prisen.

Prisen deles ut av organisasjonene Virke og Ungt Entreprenørskap. Den går til lærere som tilretttelegger for og inspirer elever og studenter til å videreutvikler sin nysgjerrighet, deres evne til å ta initiativ og beslutninger og til å samarbeide med andre for å skape nye løsninger.