Pilotprosjekt skal gi studentene bedre karakterer

Si PASS illustrasjon. Foto fra Colourbox.
Illustrasjonsbilde, Colourbox.

USN starter opp pilotprosjekt der studenter blir bedre kjent mens de jobber med fag.


Å være student kan av og til være krevende. På USN ønsker vi at studentene skal oppleve mestring i studiehverdagen. Derfor er det viktig å legge til rette for et trygt og godt læringsmiljø utenom undervisningen, hvor studentene kommer sammen for å bli kjent og jobbe med fag - uavhengig av hvilket nivå studentene befinner seg på.

I Bø får nå studentene som tar emnet Grunnleggende regnskap (REG 1000) gleden av delta i pilotprosjektet SI-PASS høsten 2019.

SI-PASS står for Supplemental Instruction Peer Assisted Study Sessions. Det er en metode basert på studentdrevne møter, ved siden av ordinær undervisning. SI-møtene ledes av studenter som har tatt emnet tidligere, og som har fått trening som SI-ledere. SI-lederene veileder ukentlig grupper på 8-10 studenter. 

Målet med metoden er å øke studentenes motivasjon, trivsel og evne til å komme seg gjennom krevende emner.

Gladere studenter og færre stryk

Terje Andersen er studieprogramkoordinator i Bø. Han er superfornøyd med at studenter på USN Handelshøyskolen får være med i pilotprosjektet:

– Grunnleggende regnskap er et krevende emne, som nye studenter møter i sitt første semester på universitetet. Det er et emne som har hatt en relativt høy strykprosent. Nå tror vi at SI-PASS skal gi både gladere og tryggere nye studenter  - og ikke minst færre studenter som stryker og må ta emnet på nytt. 

Søker SI-ledere

Prosjektleder Hanne Viken i Avdeling for utdanning og studiekvalitet forteller at de nå søker etter studenter som ønsker tilleggsjobb som SI-ledere;

– Er du student i Bø og interessert i å lære mer om ledelse og læringsprosesser? Har du tatt enten 6000 Bedriftsøkonomisk analyse og regnskap, eller Grunnleggende regnskap REG1000 og oppnådd karakteren A eller B? Ønsker du å fungere som mentor og veileder for nye studenter?

Søk da gjerne stilling som SI-leder. Se hel stillingsutlysing som SI-leder på min.usn.no.

Det er tenkt at tiltaket skal innføres for flere emner og studieprogrammer hvis pilotprosjektet er vellykket, sier Hanne Viken.

Pilotprosjektet SI-PASS

SI-PASS praktiseres på over 1500 universiteter fordelt på 30 land. USN er det andre norske universitet som tar i bruk SI-PASS, Nord universitetet startet i 2016 og oppnådde gode resultater.

Les mer om SI-PASS her.