Åpent fagseminar – Samhandling ved videreutdanningen vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk

Vi inviterer til åpent fagseminar med fokus på samhandling ved videreutdanningen vold i nære relasjoner, menneskerettigheter og profesjonsetikk ved universitetet. Seminaret passer for alle som jobber med barn og unge, som møter voldsutsatte eller overgripere i sitt arbeid eller som ønsker mer kunnskaper om dette temaet.


13 Nov

Praktisk informasjon

  • Dato: 13. november 2018
  • Tid: kl. 09.00 - 15.45
  • Sted: Campus Drammen, Papirbredden 1, auditorium A2503.

Dette kan være ansatte i politi, barnehage, skole, barnevern, helsevesen,krisesenter, kriminalomsorgen, introduksjonssentre eller NAV.

Om seminaret

I samhandling ligger store muligheter i form av et system som kan fungere som en beskyttende faktor, det fordrer en forståelse for og kunnskap om hverandre med fokus på samarbeid.

I tillegg til ny kunnskap og innsikt, møter du andre profesjoner og etater, noe som i stor grad har vist seg å bidra til nettverksbygging,  økt forståelse og samhandling mellom de ulike etatene.  Ved å sette fokus på systemer og samhandling vil en se på mulighetene som ligger i samarbeid. Noe som igjen vil kunne føre til bedre rutiner, sikkerhet, tilbud og oppfølging av de som er berørt.

Program


09.00-09.15

Velkommen


09.15-10.15

SaLTo region Vest (sammen lager vi et trygt Oslo) Oslo kommune og Oslo politidistrikt sin samarbeidsmodell for å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge

SaLTo koordinatorer i Oslo v/ Isabel Mühleisen Ojo, Pia M, Fossum, Isabel Espinoza og Sara K. Adolphson


10.30-11.30

Mobbeombudet i Buskerud

Bodil Jenssen Houg


11.30-12.30

Tilsynsmyndighet, rettigheter og samhandling

Fylkesmannen i Buskerud v/ Elisabeth Volle


12.30-13.30

Lunsj


13.30-14.30

Akutt barnevern, om samarbeid med instanser rundt barn/ungdom på institusjon

Buskerud og Vestfold ungdomssenter akutt, Bufetat Sundstedtråkka v/Magne Østmoen og Svenn Skjold


14.45-15.45

Akutt psykisk helsevern for barn og unge, om samarbeid med andre instanser

BUPA ungdomsseksjonen for Ø-hjelp og alvorlige spiseforstyrrelser (Vestre Viken HF) ved Ressursteamet , Andrea Melø