Barn og unges digitale hverdag

Barnevakten med Hege Kaspersen kommer til Drammen tirsdag 26. mars. Hun vil holde et foredrag for studenter på 2. årstrinn om barn og unges digitale hverdag. Studenter og ansatte er hjertelig velkommen.


26 Mar

Praktisk informasjon

  • Dato: 26. mars 2019
  • Tid: kl. 12.15 - 14.00
  • Sted: Campus Drammen, A 5508

  • Les mer om Barnevakten.

I forbindelse med profesjonsdagene om sosiale medier og digital identitet har vi fått inn Hege Kaspersen som jobber aktiv med dette tema gjennom Barnevakten. 

Noen av dere har sikker sett henne på nyheter og i avisen for det arbeidet hun har gjort for barn og unge på sosiale medier.

Barnevakten er en fri og selvstendig ideell stiftelse som gir råd om barn, unge og medier.

Hva jobber Barnevakten med:

Deltagelse: 
Vi formidler informasjon og oppmuntrer foreldre til å ta del i barn og unges liv og mediehverdag.

Gode rammer: 
Vi øker voksnes kunnskaper og stimulerer til engasjement for å skape gode rammer for barn og unges mediebruk.

Refleksjon: 
Vi engasjerer barn og unge til egen refleksjon med digital dannelse som mål. Vi setter fokus på både muligheter og utfordringer, rettigheter og forpliktelser, og å ta smarte valg som gjør at man tar vare på både seg selv og andre også på nett.

Anbefaler: 
Vi fremmer medieprodukter og innhold som bidrar til en positiv, utviklende, stimulerende og engasjerende oppvekst for barn og unge.

Beskytte:
Vi bidrar til å beskytte barn og unge mot belastende medieinnhold og mediebruk som kan skape utrygghet, frykt eller ligge til grunn for problematisk atferd, tanker og følelser som virker negativt på barns oppvekst og helse.

God helse: 
Vi deltar i offentlig debatt, prosjektarbeid og forskning som søker å fremme en trygg og helsefremmende mediehverdag for barn og unge.