Barns rettigheter i 30 år

Barnekonvensjonen har satt tydelige spor i norsk barnehagepolitikk. I år er Barnekonvensjonen 30 år. USN markerer det med et faglig seminar om barns rettigheter. Seminaret passer for barnehageeiere, pedagogiske ledere, praksisveiledere og barnehagelærerutdannere.


20 Nov

Praktisk informasjon

En sentral verdi for barnehagen er barns deltakelse og medvirkning i et demokratisk fellesskap. I en tid med store forventninger og mange som vil mye med barnehagen, hvordan skal eller bør barns menneskerettigheter forstås og anvendes?

For å markere 30års jubileet for Barnekonvensjonen ønsker vi å løfte fram og diskutere forholdet mellom rettighetene og barnehagehverdagen. For eksempel: står rett til utdanning og livslang læring i motsetning til retten til medvirkning i et demokratisk fellesskap? Hvordan forvalter barnehagen barns rett til kunnskap om egne rettigheter?

Vi inviterer til faglig påfyll og drøfting av hvordan vi kan arbeide videre for å utvikle barnehagens praksis i samsvar med Barnekonvensjonen - til både ettåringens og femåringens beste.

Program

09.30 – Kaffe og registrering

10.00 – Åpning

10.15 – 11.30 Barns rettigheter og medvirkning

10.15 – 11.00 “Listening to young children: where are we and where next?” 
Dr Alison Clark, Visiting Associate Professor, Department of Early Childhood Education and Professional Development, USN and Honorary Senior Research Fellow, UCL Institute of Education, London, UK

11.00 – 11.30 “Medvirkning i felleskap i barnehagen.“
En fortolkende studie av barns medvirkning i felleskap slik det kommuniseres og forstås i barnehagens hverdagsaktiviteter i tre norske barnehager.»
Marianne Ree, Stipendiat, Universitetet i Stavanger, Fakultet for kunst og utdanning

11.45 – 12.45 Rettslige perspektiver på barns rettigheter

11.45 – 12.15 “Rettslige perspektiver på tidlig barndom“
Kirsten Kolstad Kvalø, seniorrådgiver ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter.

12.15 – 12.45 “Barns rettigheter i barnehagen“
Julia Köhler-Olsen, førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Institutt for sosialfag, bachelor i sosialt arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet. 

12.45  Lunch

13.45 – 14.45: Workshops

 

14.45 – Kaffe

15.00 – 15.45 “Barns fotografiske ytringer”
Solveig Irene Nordtømme,  Førsteamanuensis, og Mari Pettersvold, Institutt for pedagogikk, universitetet i Sørøst-Norge 

15.45 Avslutning 

Velkommen til en spennende konferansedag på jubileumsdagen 20. november 2019!