Invitasjon til midtveisseminar

Doktorgradsprogrammet i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole har gleden av å kunne invitere til midtveisseminar for doktorgradskandidat Kristin Gregers Eriksen.


25 Feb

Praktisk informasjon

Forskningsprosjektet til kandidaten er: 

Social Studies as Arena for Citizenship - Narratives about the Norwegian Democracy, Norwegianness and Saminess

Doktorgradskandidat: Kristin Gregers Eriksen

Ekstern opponent: Professor Claudia Lenz, Menighetsfakultetet

Intern opponent: Førsteamanuensis Ingrid Christine Reite Christensen, USN

Hovedveileder: Førsteamanuensis Heidi Biseth, USN

Medveileder: Førsteamanuensis Stine Bang Svendsen, NTNU  

Seminaret er også mulig å følge på Skype

 

Alle interesserte er hjertelig velkommen!
 

Med vennlig hilsen

Thomas Moser og Liv-Anne Halderaker