Ytringer og offentlighet i 1800-tallets Norge

Norgeshistorie.no: Tegning av Bjørnson på Stiklestad med Olavsstøtten i bakgrunnen fra vittighetsbladet Vikingen fra 1882.

Om rettigheter, kulturformer, ferdigheter, mot og selvfølelse. Åpent seminar i regi av forskergruppen for politisk kultur.


26 Sep

Praktisk informasjon

  • Dato: 26. september 2019
  • Tid: kl. 09.15 - 16.00
  • Sted: Campus Drammen, Rom S5610
  •  

    Påmelding til Kai Østberg.

Seminaret vil presentere og drøfte to ferske mursteiner om offentlighet på 1800-tallet:

  1. Ruth Hemstad og Dag Michalsen (red.), Frie Ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914, Oslo: Pax 2019

  2. Anders Johansen, Komme til orde. Politisk kommunikasjon 1814-1913, Oslo: Universitetsforlaget 2019.

I bakgrunnen spøker enda en murstein:

  1. Jostein Gripsrud (red.), Allmenningen. Historien om norsk offentlighet, Oslo: Universitetsforlaget 2017