Banebrytende utdanning for radiografer

Radiografer som studerer skjelettrøntgenbilder. Foto

De aller første studentene er i gang med den nye videreutdanningen i tolking og beskrivelse av skjelettrøntgenbilder.


Videreutdanningen i Tolking og beskrivelse av skjelettrøntgenbilder er på masternivå, og er et resultat av samarbeid mellom høyere utdanningsinsitusjoner i østlandsregionen: HSN Drammen, NTNU Gjøvik og HIOA Oslo.

Utdanningen er utviklet med midler fra Norgesuniversitetet og er banebrytende i Norge. Gjennom studiet skal radiografer kvalifisere seg til å tolke og beskrive skjelettrøntgenundersøkelser.

Tirsdag 6. september ble det første studentkullet ønsket velkommen, skriver Norsk Radiografforbund på sitt nettsted.

Flaskehalsproblematikk

Leder av Institutt for radiografi og helseteknologi ved HSN, Aud Mette Myklebust, var blant talerne:

– Bakgrunnen for opprettelsen av dette studiet er at bildediagnostikken har vært en flaskehals i spesialisthelsetjenesten i Norge. Vi har også et overskudd av radiografer, et underskudd av radiologer – og helseforetakene har problemer med å oppfylle kravene i oppdragsdokumentene fra myndighetene. Der står det at helseforetakene må se på oppgavedeling som et ledd i en mer hensiktsmessig og effektiv måte å løse oppgavene på, sier Myklebust.

Det første kullet består av Synnøve Berge, Per Andre Henerhaugen, Henriette Vingaard, Torfinn Korsvold, Camilla Samuelsen og Eirill Solberg Tornes. Foto

Vil frigjøre tid

Randi Moen Forfang fra Helsedirektoratet, sto for den offisielle åpningen av studiet og ga sin uforbeholdne støtte til utdanningen og studentene. Hun oppfordret studentene til å bli gode og skape tillit.

Forbundsleder i Norsk Radiografforbund, Bent Ronny Mikalsen deltok også på åpningen, og fortalte om arbeidet frem mot å etablere et slikt studium i Norge.

Initiativet ble tatt av høyskolene etter fremmet politikk for å se på effektivisering og oppgavedeling innen spesialisthelsetjenesten. Oppdrag om oppgavedeling i spesialist-helsetjenesten ble i 2013 gitt til Helsedirektoratet av daværende helseminister. ​Oppgaven omhandlet flere områder der en skulle se på hvordan en kunne frigjøre tid til mer spesialiserte oppgaver samt fjerne flaskehalser og gi mer effektiv pasientbehandling.

Oppgavedeling innen bildediagnostikk

Blant de områdene som ble løftet fram og vurdert som særskilt interessante var oppgavedeling innen bildediagnostikken.​ I de senere år har flere radiografer tatt slik utdanning utenlands og arbeider i dag ved norske sykehus. Fra de helseforetak som har tatt i bruk radiografer med slik videreutdanning rapporteres det at dette fungerer bra.

Nå har bildediagnostiske avdelinger og radiografer som ønsker en slik utdanning muligheten til det også i Norge.