Hopplandslaget på «skolebenken»

Bjørn Einar Romøren, Clas Brede Bråthen og Kjetil Strandbråten. Foto
Trenere og ledelse ved Norges Skiforbund - Hopp er husvarme på campus Drammen. Fra venstre: markedssjef Bjørn Einar Romøren, sportssjef Clas Brede Bråthen og kompetansesjef Kjetil Strandbråten.

Norges Skiforbund – Hopp gir samtlige ledere og trenere lederutdanning ved Høgskolen i Sørøst-Norge.


Norges Skiforbund – Hopp er i gang med et storstilt kompetanseløft i egne rekker. I den forbindelse er samtlige ledere og trenere – totalt 12 personer – fra hopplandslaget allerede i gang med studier innen ledelse ved HSN – Handelshøyskolen.

Blant disse er sportsjef Clas Brede Bråthen, som ønsker mer forskningsbasert kunnskap i bunn når det fattes beslutninger og veivalg for landslaget:

– Vi kan ikke basere en hel nasjons stolthet på synsing og skråsikker uvitenhet. Det blir veldig sårbart. Vi har som mål å være verdens beste, og da kreves det kunnskap, for det er kunnskapen som skal skape utøverne med den beste kompetansen, sier Bråthen.

Treårig samarbeid

Lederne og trenerne ved hopplandslaget skal først fullføre et etterutdanningskurs innen prestasjonsledelse ved HSN, og deretter velger de videre utdanning både på bachelor- og mastergradsnivå, i tråd med sine individuelle ønsker og behov.

Høyskolen og skiforbundet har inngått en skriftlig avtale over tre år for å ramme inn dette samarbeidet.

Samarbeidsavtalen mellom HSN og Norges Skiforbund – Hopp er forbundets mest sentrale verktøy i deres arbeid med kompetansebygging. Bak fra venstre: markedssjef Bjørn Einar Romøren i (NSF - Hopp), oppdragsleder Inger Lise Nes (HSN - Handelshøyskolen) og kompetansesjef Kjetil Sandbråten (NSF - Hopp). Foran fra venstre: sportssjef Clas Brede Bråthen (NSF - Hopp) og dekan Hans Anton Stubberud (HSN - Handelshøyskolen).

Samarbeidsavtalen mellom HSN og Norges Skiforbund – Hopp er forbundets mest sentrale verktøy i deres arbeid med kompetansebygging. Bak fra venstre: markedssjef Bjørn Einar Romøren i (NSF - Hopp), oppdragsleder Inger Lise Nes (HSN - Handelshøyskolen) og kompetansesjef Kjetil Sandbråten (NSF - Hopp). Foran fra venstre: sportssjef Clas Brede Bråthen (NSF - Hopp) og dekan Hans Anton Stubberud (HSN - Handelshøyskolen).

HSN strekker seg for å tilrettelegge for at hopplandslaget får den kompetansen de ønsker, og som er nødvendig for å gjøre hoppsporten mer attraktiv på verdensbasis. Vi legger også opp til en videreutvikling av tilbudet vi har innen lederutdanning, og skal styrke fagmiljøet vårt knyttet til ledelse, prestasjon og strategisk utvikling ytterligere, forteller dekan Hans Anton Stubberud ved HSN – Handelshøyskolen.

Høyskolen forplikter seg gjennom avtalen blant annet til å opprette en professor-II-stilling innen lederutdanning.

– Avtalen med HSN er det mest sentrale verktøyet vi har i dette kunnskapsløftet, som er det største som noensinne har funnet sted i hoppsporten. Vi er opptatt av at denne satsingen ikke blir en døgnflue, og er fornøyde med kontinuiteten som denne avtalen sikrer oss, forteller Bråthen.

Læring i fokus

– For oss har det vært helt bevisst å søke ut for å lære av andre. Det er en styrke i seg selv at vi samles sammen med andre kunnskapssøkende i et eksternt læringsmiljø der læring er det eneste fokuset. Det har ikke skjedd før i vår historie, sier kompetansesjef Kjetil Strandbråten i Norges Skiforbund – Hopp.

HSN var ikke et tilfeldig valg av samarbeidspartner:

– Høgskolen i Sørøst-Norge skilte seg tidlig ut da vi forhørte oss om aktuelle studiesteder. Her fant vi et sterkt fagmiljø som også evner å knytte til seg høyrelevante, eksterne forelesere. I tillegg ble vi møtt med voldsomt engasjement og positivitet og en stor vilje til fleksibilitet, noe vi er helt avhengig av for å kunne delta og utvikle oss slik vi ønsker, forteller Strandbråten.

Som samarbeidspartnere får høyskolen sponsorfordeler og vil jobbe sammen med skiforbundet for å utvikle en attraktiv region for kompetanse, forskning, kultur, arrangementer og toppidrett.

– HSN er svært fornøyde med å bli valgt som samarbeidspartner, og vi gleder oss også over de gode mulighetene for profilering dette gir og vil gi oss framover, forteller oppdragsleder Inger Lise Nes ved HSN – Handelshøyskolen.