- Jeg tok elevene med i butikken og veide frukt og grønnsaker

To personer sitter ved en pult og får undervisning av en lærer.
Lærerstudenter fra HSN har i sommer undervist flyktninger i norsk, engelsk og matematikk. F.v. Hassan Abed Elhadi, Neslihan Akkas og lærerstudent Nida Aburaya.

Det forteller Nida Aburaya som har brukt sommerferien til å undervise flykninger i matematikk. Hun tar grunnskolelærer-utdanning 5-10 ved Høgskolen i Sørøst-Norge campus Drammen.


Tekst og foto: Ragne B. Hvidsten

Sammen med to andre lærerstudenter fra HSN har hun jobbet for Integreringsseksjonen i Kongsberg kommune i sommer. De har undervist flykninger i norsk, matematikk og engelsk.  

Relevant sommerjobb

- Dette har vært utrolig artig og lærerikt. Jeg har lært like mye som jeg har undervist, forteller Nida.

- Det er mange måter å komme fram til rett matematisk svar på. Jeg har undervist i den norske utregningsmetoden og de har vist meg metoder fra sine hjemland. Det har gitt meg både ny kunnskap og ny erfaring.

Hun har hatt mye undervisningspraksis gjennom studiene og vært tilkallingsvikar på en barneskole, men har aldri undervist voksne før. I starten var det litt skummelt, innrømmer hun.

- Mange av flykningene kan regne fra før, men de kan ikke matematikk på norsk. De mangler forståelsen av matematiske begreper på norsk. Det har vi jobbet mye med.

Hun har tatt med seg elevene i butikken og veid moreller, kålrot og små blåbær. Lengdeenheter har de fysisk målt opp ute.

En suksess

- Det er enklere å huske når vi jobber med noe konkret, forteller Nida, som er svært entusiastisk over sommerjobben.

- Vi fikk mange gode søkere, og tilbakemeldingene fra alle parter har vært utelukkende positive. Flykningene har bare fire uker sommerferie og skal fylle resten av skoleferien med fornuftige aktiviteter. Tilbudet om undervisning i skolefag har vært vellykket, og vi håper vi kan utvide tilbudet til neste år, forteller Nomin Undrakh, flyktningkonsulent i Kongsberg kommune.