Karrieredag: - Tenker allerede på jobb

Foto:  Studenter og ansatt i Handelsbanken
HSN-studenter møtte Handelsbanken på karrieredag: F.v Aina Mortensen (Jus og ledelse), Elizabeth Skjervheim (Økonomi og ledelse), Tonje Kringlebu (Handelsbanken)

- Jeg tenkte egentlig ikke på jobb i bank men det gjør jeg nå, sier andreårs-student Elizabeth Skjervheim etter å ha pratet med Handelsbanken under den første karrieredagen i Drammen.


Tekst og foto: Jan-Henrik Kulberg

Elizabeth er økonomi-student på andre året, og skal snart velge studiespesialisering. Hun brukte karrieredagen til å snakke med forskjellige firmaer, for å finne ut mer om hvilken retning hun har lyst til å gå. 

- Det er viktig for meg å finne ut hvordan man har det på jobben, om man får utfordrende oppgaver, frihet under ansvar og slikt.  Jeg har allerede startet prosessen med å tenke på arbeidsgiver nå.  Bank var ikke noe jeg tenkte på, men jeg skjønner at Handelsbanken er en litt annerledes bank, og det virket spennende, sier Elizabeth. 

Ønsker bachelor-studenter

Tonje Kringlebu fra HR-avdelingen i Handelsbanken kunne fortelle at de er på jakt etter bachelorstudenter, blant annet til 17 sommerjobber. 

- Det er veldig positivt når 2.klasse-studenter kommer og snakker med oss, og ser verdien av å bygge nettverk tidlig.  De kandidatene som er aktuelle for oss, må først og fremst se på oss som en spennende arbeidsgiver.  Vi trenger studenter som er proaktive, som trives med ansvar, tar initiativ og trives med kunde-orientert arbeid. Det er viktig å starte tidlig i studiet med å bygge bro fra studentlivet til yrkeslivet, sier Kringlebu. 

Gruppebilde av arrangørene fra Kunnandi Drammen.  Foto

Mye jobbing for gjengen i Kunnandi Drammen;  Fv: Kim Inge Rikheim Nilsen, Marlene Mandal, Ellen Marie Sørnes (alle tre fra økonomi og ledelse), Isabelle Borchsenius (Visuell kommunikasjon), Cecilie Nilsen (Administrasjon og ledelse), Rachel Dahlby Løkka(Visuell kommunikasjon) og Joakim Richardson ( Økonomi og ledelse).

Kunnandi - drevet av studenter

Den første karrieredagen i Drammen ble arrangert av det studentdrevne konsulentselskapet Kunnandi.  I flere år har Kunnandi stått bak tilsvarende dag på campus Ringerike, og Kunnandis avdeling i Drammen har jobbet hardt for å få til det samme. 

-  Dagen ble bestemt i november, og vi har jobbet så og si døgnet rundt for å komme i mål. Vi hadde et ønske om å få flere ulike bedrifter som dekket alle studieretningene på skolen, fordi vi vil at karrieredagen skal være for alle studenter.  Men med kort frist, klarte vi ikke det. Så dagen var mest rettet mot studenter i økonomi og ledelse samt helsefagene, forteller avdelingsleder Cecilie Nilsen.

- Viktig kontakt med næringslivet

Hun forteller om gode tilbakemeldinger fra bedriftene som deltok, og flere som ønsket å komme neste år.  

- Fordi dette er første gang det arrangeres karrieredag, har vi sett på det som et prøveprosjekt og lært masse gjennom hele prosessen.  Det handler  mye om hva vi ikke skal gjøre neste gang, og enkelte ting som må planlegges bedre til neste gang.  Målet vårt er å arrangere en årlig karrieredag, fordi det er viktig for studentene å knytte kontakt med næringslivet og vite hvilke muligheter de har etter endt studium, sier Nilsen.  

Se bildegalleri på Flickr
Karrieredagen Drammen

Kunnandi Drammen

Ble etablert i april 2015, med Event & Sportsmanagement-student Cecilie Nilsen som avdelingsleder. 

Hun har rekruttert sitt eget team med seks studenter.  Målet er å ansette flere, samt å synliggjøre seg for næringslivet i Drammen. 

Er en underavdeling av Kunnandi, som har hovedkontor ved campus Ringerike. 

Kunnandi drives av studenter, og tilbyr tjenester som en vanlig bedrift, med ansatte konsulenter.

Avdelingen i Drammen tilbyr tjenester innen økonomi, grafisk design, markedsføring og arrangementsplanlegging. 

Et viktig mål er å kombinere teori med praksis, slik at studentene har et fortrinn når de skal ut i arbeidslivet. 

Cecilie Nilsen forteller om etableringen av Kunnandi Drammen: 

- Jeg fikk prakisplass hos Driv Inkubator gjennom Event & Sportsmanagement- studiet.  Daglig leder i Driv, Hege Eiklid sitter i styret til Kunnandi. Det var gjennom henne jeg ble kjent med Kunnandi og fikk stillingen som avdelingsleder i Drammen.  Vi i Kunnandi ønsker å kombinere teori med praksis slik at vi har et fortrinn når vi skal begeve oss ut i arbeidslivet. På sikt ønsker vi at denne bedriften skal bidra til å styrke høyskolen sitt omdømme. I tillegg skal Kunnandi være et alternativ til de «tradisjonelle» deltidsjobbene som preger studenttilværelsen. Derfor vil erfaring, praksis og læring være hovedfokuset hele tiden, men det skal også være muligheter for å få betaling for innsatsen. 

Disse deltok på Karrieredagen

PWC, Deloitte, Handelsbanken, Næringsforeningen, BDO, NAV, Vestre Viken, Svensson Nøkleby, LO, Bern Accounting og HSN.