– Karriereveiledere bruker ikke krystallkule

Foto av Paul Hartung under seminaret
Som en del av seminaret fikk en frivillig deltaker mulighet til å bli veiledet av Paul Hartung. Foto: Mette Larsen

Åpent fagseminar om karriereveiledning med den renommerte forskeren Paul Hartung samlet mange interesserte på campus Drammen.


Professor Paul Hartung fikk full oppmerksomhet da sirka 150 deltakere fra attføringsbransjen, NAV, VOX, karrieresentre, studenter, videregående skole, fra HSN og Høgskolen i Lillehammer deltok på åpent fagseminar på campus Drammen.

Livshistorier

Paul Hartung. FotoProfessor Hartung presenterte en metodikk innenfor karriereveilending hvor livshistorien til veisøker, og veileders gjenfortelling av denne er utgangspunktet for veisøkers videre valg og prioriteringer i karrieren.

Teorigrunnlaget er career construction theory og metoden er kalt CCI – Career Construction Interview.

– Ofte oppsøker folk en karriereveileder med et ønske om at han eller hun kan se inn i krystallkula og si noe klart om fremtiden, men karriereveiledning handler mer om å lytte og la veisøker selv jobbe og finne sin vei, sa Hartung

Veiledning på scena

Etter å ha presentert teorigrunnlaget og metoden, fikk en frivillig deltaker på seminaret mulighet til å bli veiledet av Hartung. Det var et engasjert publikum av veiledere som var respektfullt stille mens veiledningen pågikk, men som engasjert stilte oppfølgingsspørsmål når det ble åpnet for spørsmål fra deltakerne.

Slike åpne seminarer er for alle som er interesserte i karriereveiledning og de arrangeres hvert semester. HSN samarbeider med Høgskolen i Lillehammer om master i karriereveiledning, og de to institusjonene bytter på å være vertsskap for arrangementet.