Kronikk: En flørt med fascisme

Dag Einar Thorsen - foto
Førsteamanuensis Dag Einar Thorsen. Foto: Jan-Henrik Kulberg

- Vi taler med andre ord om et parti som helt konsistent stiller seg på diktaturets side. Den som støtter partiet flørter med fascismen, skriver førsteamanuensis Dag Einar Thorsen om tyrkere i Drammen som sympatiserer partiet MHP.


I kronikken i Drammens Tidende skriver Thorsen at MHP er et ultranasjonalistisk og nyfascistisk parti, som går inn for en hardhendt politikk overfor etniske og religiøse minoriteter, i et land som er tungt lastet med tradisjoner for undertrykkelse og massedrap på slike grupper.

Han skriver blant annet:

"La det være sagt med en gang at MHP ikke er et politisk parti som vi har paralleller til i Norge. Partiets navn, Milliyetçi Hareket Partisi, kan oversettes til «Den nasjonalistiske bevegelsens parti» eller «Det nasjonalistiske handlingspartiet».

Det er et ultranasjonalistisk og nyfascistisk parti som går inn for en hardhendt politikk overfor etniske og religiøse minoriteter, i et land som er tungt lastet med tradisjoner for undertrykkelse og massedrap på slike grupper."

Dag Einar Thorsen er førsteamuensis i statsvitenskap ved HSN. Les hele kronikken hans på dt.no

Bakgrunn:

Drammens Tidende skrev torsdag 17. november at «De grå ulvene», tilknyttet det tyrkiske partier MHP, kan ha fått fotfeste i Drammen. Den siste tiden har det vært mye oppmerksomhet omkring det tyrkiske partiet MHP og den tilknyttede organisasjonen «De grå ulvene», som begge har etablert seg med sympatiserende foreninger her i Drammen.

Lokalpolitikere med tyrkisk bakgrunn har vært involvert i disse aktivitetene, og andre politikere med samme bakgrunn går i Dagsavisen Fremtiden 18. november langt i å ufarliggjøre MHP og De grå ulvene.