Kronikk: Er multikulturalismen død?

Multikulturalisme - ord på tavle.  iStockphoto/3dmentat
Foto: iStockphoto/3dmentat

Å hevde at multikulturalisme er død faller på sin egen urimelighet, skriver førsteamanuensisene Tony Burner og Lena Lybæk i VG.


VGs Hans Petter Sjøli antyder at multikulturalisme er et samfunn der «ulike kulturer skal leve sammen side om side med hverandre så å si uten fellesverdier» og repeterer Bård Vegar Solhjell slik han er sitert i Dagsavisen. I Morgenbladet argumenterer Torbjørn Røe Isaksen for at kultur må spille en rolle i integrerings-/innvandringsdebatten.

De føyer seg for så vidt inn i koret fra europeiske politikere som erklærer «multikulturalismens falitt». Merkel uttalte dette i 2010, Cameron i 2011. Politikerne og VGs debattansvarlig synes å representere et misvisende syn på multikulturalisme, der multilturalisme anses som bakgrunnen for forskjeller, økende motsetninger og splittelser mellom grupper i samfunnet. Man tyr til begreper som «norskhet» og nasjonale/norske/felles verdier som medisin og som motsetning til multikulturalismen.

Les hele kronikken hos VG, der de to forskerne ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap argumenterer for en annen forståelse av begrepet multikulturalisme.