- Nettstudium er fleksibelt og motiverende

Radiografstudentene trives med mer fleksible undervisningsformer. Fra venstre: Ingvild Flatland, Judith M. Hovda og Malin Teknes. Foto av studentene rundt et bord.
Radiografstudentene trives med mer fleksible undervisningsformer. Fra venstre: Ingvild Flatland, Judith M. Hovda og Malin Teknes

- Mer fleksibelt og mer motiverende, sier radiografstudentene som for første gang også får nettbasert undervisning.


Tekst: Jan-Henrik Kulberg og Elin Kjelle

Foto: Elin Kjelle

Ved radiografutdanningen på campus Drammen avvikles i disse dager det første emnet som er samlings- og nettbasert. Emnet omhandler bildebehandling for radiografer og går over tre uker.

Emnet RADBIL602 har vært en pedagogisk utfordring, og i høst bestemte instituttet seg for å gjøre opplegget om til et kombinert nett og samlingsbasert emne.

- Vi ville prøve en annen pedagogisk metode, og ser at dette gir en mer fleksibel undervisning, sier høgskolelektor og stipendiat Elin Kjelle.  Hun er emneansvarlig og har utviklet nettkurset og opplegget for samlingene. 

Andre ansatte både på radiografutdanningen og optometriutdanningen har laget videosnutter eller bidratt med faglige innspill.

Tilgjengelig hele tiden

- Det er fint at opplegget er fleksibelt, slik at vi kan disponere vår egen tid.  Det kan vi gjøre, fordi nettkurset er tilgjengelig hele tiden, sier studentene Ingvild Flatland, Judith M. Hovda og Malin Teknes.

De liker også at nettkurset er delt i mange små deler. 

 - Fordi da styrer det deg i riktig retning, hva du skal fokusere på, og i hvilken rekkefølge.  Når vi er ferdig med en del, får vi en grønn hake for at det er gjennomført.  Det er en god bekreftelse, og gir motivasjon i arbeidet. 

Studentene liker også quizene på nettsidene, som fungerer som en repetisjon, og sier det er fint med samlingene. 

- På samlingene får vi en repetisjon av stoffet og en oppsummering.  Vi lærer av hverandre, og ser ting på litt andre måter. Det hjelper oss til å forstå stoffet bedre. 

Spent på evalueringen

Stipendiat Elin Kjelle (bildet) sier nettkurset fungerer stort sett meget bra, men med noen utfordringer særlig i quizoppgavene. Emneansvarlig har supportansvar og har ryddet opp når noe ikke fungerer.Elin Kjelle. Foto; HSN

- Systemet er nytt her ved høyskolen, og studentene er ikke vant til å bruke det, så det vil alltid være noen utfordringer ved første gjennomføring.  Som emneansvarlig synes jeg det har vært spennende å jobbe med det nye opplegget, og er fornøyd med undervisningen slik den er nå.  

- Før neste gjennomkjøring vil jeg gjøre noen små endringer, og revidere noe på nettkurset som jeg ser kan bli bedre.  Jeg er veldig spent på evalueringen studentene gir opplegget etter siste samling.  Jeg håper de har lært mye og at dette vil vises i eksamensoppgavene, men ikke minst at de kan bruke det de har lært når de begynner å jobbe som radiografer nå til sommeren, sier Elin Kjelle.

 

Slik fungerer det

Høgskolelektor og stipendiat Elin Kjelle er emneansvarlig, og har utviklet nettkurset og opplegget for samlingene.

Nettkurset er laget på LearnDash plattformen som vises i en Wordpress blogg.

Emnet består av ni deler og hver uke oppfordres studentene til å jobbe med tre slike deler, og lese tilhørende pensum før de kommer til samlingen.

Hver uke er det en heldagssamling, som begynner med en repetisjon ved hjelp av en Kahoot quiz (med premiering).

Quizen omhandler de tre delene som studentene har jobbet med i nettkurset.

Videre jobber studenten med gruppeoppgaver, og presenterer for hverandre ved å lage postere om ulike temaer.

Resten av samlingen brukes til å jobbe med eksamensoppgavene, der emneansvarlig er tilstede for å veilede.

Eksamen er en hjemmeeksamen med tre deloppgaver, som leveres dagen etter siste samling.

Bli radiograf på HSN

Radiografi er læren om hvordan vi framskaffer digitale bilder av menneskekroppen. Som radiograf vil du arbeide både med teknikk og omsorg, og ha en viktig rolle i helsevesenet.

Hos oss kan du studere til å bli radiograf i topp moderne lokaler i Drammen.  Les mer på studiesiden.

HSN har en rekke helse - og sosialfaglige utdanninger.  Se oversikten her.