Nye studentboliger i Sør-Øst

Hybelhuset på campus Vestfold
Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge har per i dag 211 studentenheter, nå har de fått tilsagn om å bygge flere i Kongsberg og Drammen.

Regjeringen legger til rette for bygging av 2200 studentboliger. Samskipnaden i Sørøst-Norge har fått tildelt 255 av disse, henholdsvis i Kongsberg og Drammen.


Tekst: Ragne B. Hvidsten

- Det er veldig hyggelig at regjeringen ser at det er behov for flere studentboliger i Buskerud. Dette vil styrke boligsituasjonen for studentene i Drammen og Kongsberg, sier Hans Erik Stormoen, leder for Samskipnaden ved Sørøst-Norge som har ansvaret for studentvelferden.

180 av studentboligene er planlagt i Kongsberg. Til Drammen er det bevilget 75, hvor 60 er til nybygg og 15 er til ombygging av eksisterende studentboliger i Børsemakergaten.

- Målet er at boligene skal stå ferdig til studiestart 2017, men det forutsetter positiv politisk behandling i kommunene i løpet av våren, sier Stormoen.

- Tilgang på et sted å bo er viktig for å kunne studere. I et presset leiemarked med høye priser og få utleieboliger i forhold til behovet, er studentboliger særlig viktig, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. 

Mer om studentboliger ved Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge

Bygger nye studenthybler på Campus Ringerike
På campus Ringerike skal nye studenthybler være innflytningsklare til studiestart.

Studentboliger fordelt på campus

Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge har per i dag 2111 studentenheter fordelt på åtte campus. I tillegg har de fått tilsagn om 255 nye.

  • Bø: 432
  • Kongsberg: 131
  • Drammen: 168
  • Notodden: 154
  • Porsgrunn: 315
  • Rauland: 20
  • Ringerike: 154
  • Vestfold: 641
     

Søk studentbolig nå

Studentsamskipnaden i Sørøst - Norge har løpende opptak hele året og boliger tildeles utifra en venteliste. Det er erfaringsmessig veldig stor pågang på studentboliger om sommeren, så man bør søke så tidlig som mulig.

Søk studentbolig her