Åpningstider ved campus Kongsberg

Alle studenter og ansatte har rett på nøkkelkort, og kan bruke universitetets lokaler utenom åpningstid. Nøkkelkortet får du ved å henvende deg til Servicetorget.


Hoveddør (1. og 3. etasje)

  • Mandag - fredag kl 07.00 - 21:45
  • Lørdag kl. 10.00 - 21:45
  • Søndag kl. 14:30 - 21:45

Adgang utenom åpningstid

  • Studenter og ansatte med nøkkelkort har tilgang til bygget hele året, mandag - søndag kl 07.00 - 23.00

Servicetorget er åpent:

Mandag - fredag kl: 08.00 - 15.30