Brann og sikkerhet ved campus Kongsberg

Dersom brannalarmen utløses, vil nærmere beskjed komme over høyttaleranlegget. Bruk nødutganger som er merket med rømningsskilt. Gjør deg kjent med hvor du finner nødutgangene. Trappene i atriet er ikke å regne som nødutgang.


Branninstruks

Møteplass for alle er på kirketorget dersom forholdene tillater det.

Ved brann skal du i prioritert rekkefølge:

  • VARSLE: Trykk inn nærmeste manuelle brannmelder
  • REDDE: Forsøk å redde personer som er skadet eller av andre årsaker ikke kommer seg ut av bygningen.
  • SLUKKE: Hvis det er mulig, prøv å slukk brannen med tilgjengelig slukkeutstyr. 
  • LUKKE: Lukk vinduer og dører før du forlater bygget. 

Ved Alarm gjøres følgende:

  • Gå rolig ut av bygget til samleplass
  • Lukk alle dører og vinduer på vei ut
  • Ikke bruk heis
  • Bruk nærmeste utgang/nødutgang
  • Bruk eventuelt brannslanger og/eller slukningsapparater til å slokke/hindre spredning

I undervisningsrom har underviser ansvar for at alle forlater rommet. 

Sikkerhet

USN har fokus på beredskap og sikkerhet i det daglige arbeidet. Ved en krisesituasjon kan du kontakte USN på beredskapstelefon 31 00 89 00 (brukes kun i farlige/alvorlige nødsituasjoner)

I en akutt situasjon må nødetater kontaktes.

Brann 110

Politi 112

Ambulanse 113

Se også hasteark for varsling for studenter og ansatte ved USN. 

Vær på den sikre siden

sikresiden.no finner du veiledning og nyttig informasjon dersom du havner i en krisesituasjon. Her finner du også brukervennlig opplæring og kunnskap til forebyggende sikkerhetsarbeid. USN anbefaler alle våre studenter og ansatte til å laste ned nettsiden å ha denne lett tilgjengelig som en snarvei på mobilen. Klikk her for mer informasjon om hvordan du laster ned sikresiden.

Beredskapsplanen inneholder viktig og nyttig informasjon. Se også veileder for beredskap ved gjennomføring av arrangementer på campus.