Bilder fra studiestarten på Kongsberg 2017

Slik var studiestarten på campus Kongsberg.