Pizza for høy svarprosent

Optometristudenter spiser pizza rundt et bord. Foto
Optometristudentene nyter pizza. F.v. henry Bakke, Erik Thuestad, Jesper Gjerde Åsenden, Sunniva Homb og Marita Åbergsjord.

Mange oppnådde høy svarprosent på Studiebarometerundersøkelsen. Høyest svarprosent fikk bachelor i optometri. Derfor spiser de pizza på rektors regning og det samme gjør studenter på 13 andre studier.


Pizzaen er god, bekrefter optometristudent Henry Bakke.

Han og 99 prosent av de andre studentene som går andre året på bachelor i optometri svarte på undersøkelsen.

Før høstens undersøkelse ble det lovet pizza til de 10 programmene som oppnådde høyest svarprosenter ved HSN og det var konkurranse på toppen. Mange programmer oppnådde høy svarprosenter.

Pizza motiverer

- Vi ble motivert av muligheten for gratis pizza og det ble et ørlite gruppepress i klassen for å svare, innrømmer han.

Han og de pizzaspisende medstudentene skryter av studiet, gode øvingslaber, det sosiale miljøet i klassen både på skolen og i fritiden.

Rekordhøy svarprosent

- I tillegg er vi så og si sikret jobb etter studiet, forteller han fornøyd.​

Svarprosenten ved HSN endte til slutt på 58 i 2017. Det var over landsgjennomsnittet og rekord i HSN sammenheng.

 

Studiebarometeret 2017. HØYESTE SVARPROSENTER HSN Program

Svar% offisiell

Antall studenter inviterte/ i  kullet pr okt 2017

Studiested/ Campus

Fakultet

Bachelor i optometri

99 %

79

Kongsberg

HS

Bachelor i visuell kommunikasjon

94 %

36

Drammen

HH

Master i Systems Engineering

94 %

17

Kongsberg

TNM

Mastergrad i Systems Engineering med industriell økonomi

93 %

15

Kongsberg

TNM

Master in Systems Engineering with Embedded Systems

92 %

12

Kongsberg

TNM

Bachelor i nautikk

91 %

32

Vestfold

TNM

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (Vestfold)

90 %

29

Vestfold

HIU

Bachelorstudium barnevern i et flerkulturelt samfunn

89 %

55

Porsgrunn

HS

Bachelor i økonomi og ledelse, Kongsberg

87 %

45

Kongsberg

HH

Bachelor i marinteknisk drift

86 %

21

Vestfold

TNM

Bachelor i radiografi

86 %

28

Drammen

HS

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn (Drammen)

86 %

28

Drammen

HIU

Ren energi- og prosessteknologi

86 %

14

Porsgrunn

TNM

 

Programledelsen for det aktuelle programmet i listen er informert om premieringen.