Kvalitativt forskningsforum - foredrag i oktober

Kvalitativt forskningsforum er tverrfaglig og rettet mot stipendiater og ansatte som jobber med kvalitativt forskning ved USN.


18 Oct

Praktisk informasjon

  • Dato: 18. oktober 2019
  • Tid: kl. 13.30 - 15.00
  • Sted: Campus Notodden, rom S-363
  •  

    Påmelding er ikke nødvendig, men det er fint om dere kan si ifra om dere kommer – da kan vi bedre legge til rette for sitteplasser og snacks. Vi kan også tipse folk om muligheter for samkjøring fra andre campus når vi ser påmeldingslisten.

Forskere inviteres til å drøfte metodologiske utfordringer, og erfaringer knyttet opp mot bruk av metoder og teoretiske perspektiver i deres kvalitativt forskning. Forumet er åpent for alle. 

Første ute er Tone Druglitrø fra UiO med tittel:

«Å studere etikk og verdier i praksis: Materiell-semiotiske perspektiver på menneske-dyr relasjoner»

Tone Druglitrø er førsteamanuensis i STS (Science and Technology Studies) ved Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur (TIK), Universitet I Oslo.

Forskningen hennes vedrører kulturhistorien til dyr i vitenskap og medisin og «multispecies» biopolitikk. Druglitrø har nylig co-redigert to Routledge-bøker som er opptatt av å utvikle samfunnsvitenskapelige og humanistiske perspektiver for å engasjere seg i den mer enn menneskelige tilstanden: Humans, Animals and Biopolitics: The more-than-human condition (co-redigert med K. Asdal og S. Hinchliffe) og Animal Housing and Human-Animal Relations: Politics, Practices and Infrastructures (redigert med K. Bjørkdahl).

 

Velkommen!