Disputas: Cand.san. Hilde Solli – Sykepleievitenskap

Førstelektor Hilde Solli vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: «Relationships in virtual context. Supporting older caregivers through telecare.»


26 Sep

Praktisk informasjon

  • Dato: 26. september 2017
  • Tid: kl. 13.15 - 23.59
  • Sted: Rødt auditorium, Ullevål sykehus