Fagseminar om oppvekst, muligheter og utfordringer i Skien

Et fagseminar for alle som ønsker ny kunnskap om barn og unges oppvekstvilkår.


21 Sep

Praktisk informasjon

  • Dato: 21. september 2018
  • Tid: kl. 13.00 - 16.00
  • Sted: Folkebiblioteket Skien

  • Arrangementet er et samarbeid mellom Skien bibliotek og Universitetet i Sørøst-Norge.

     

Møteledere: Mette Bunting og Kathrine Bordevich

Kl. 13.00-13.30 Studenter spes.ped og Kathrine Bordevich:
Historier om god oppvekst fra studenter som jobber daglig med barn og unge

Kl. 13.30-13.50 Inger Kjersti Lindvig: Ungdoms digitale fortellinger

Ti minutters pause

Kl. 14.00-14:30   Elisabeth Gulløy: De stedsløse

Kl. 14.30-14.50   Vibeke Krane: Lærer- elevrelasjoner i videregående skole  den store betydningen av de små ting

Ti minutters pause

Kl. 15.00-15.30 Geir Moshuus og Mette Bunting: Å få ungdoms stemmer fram i forskningen på oppvekst, 30 min, eksterne deltakere: ungdommen fra videregående skole

Kl. 15.30-16.00 Tidligere studenter ved Master i pedagogikk med vekt på didaktikk og ledelse,Trine West og Sofie Tveit: Du passer ikke inn her  ungdommers historier om lærere som mobber ledlese og didaktikk

Arrangementet er en del av Forskningsdagene 2018