Gutter og seksuelle overgrep

Vi inviterer til konferanse om gutter og seksuelle overgrep. Målsettingen med denne konferansedagen er at kursdeltagerne skal få innsikt i hvordan gutter som begår seksuelle overgrep blir møtt i hjelpeapparatet. Hvordan møter vi disse guttene i dag, og hva kan bli bedre?


06 Apr

Praktisk informasjon

  • Dato: 6. april 2018
  • Tid: kl. 09.30 - 15.45
  • Sted: Campus Porsgrunn

  • Påmeldingsfrist: 28. mars 2018
  • Meld deg på her.

Konferansen er et samarbeidsprosjekt mellom statlig og privat barnevern ved pedagog og fagkonsulent Tone Hunskaar og leder av barnevern Vestfold Buskerud, Rune Vegrim, begge fra ALERIS, og Høgskolen i Sørøst-Norge ved instituttleder Trond Waage og professor i spesialpedagogikk Marie-Lisbet Amundsen.

Konferansen er aktuell for alle som jobber med barn og unge. 

Grunnet begrenset antall deltagere er påmelding bindende. Konferansen er gratis, og åpen for alle interesserte. Det vil bli enkel servering i pausen.

Program for dagen

09.30-09.45 Velkommen. v/instituttleder Trond Waage (tidligere barneombud)
09.45-10.30 Når barn er overgriper. v/ Marie-Lisbet Amundsen
10.30-10.45 Pause
10.45-11.15 Avhør av barn. v/Rolf Arne Sætre KRIPOS.
11.15-11.45 Den vanskelige samtalen. v/Thomas Winther barnevernspedagog og sexolog.
11.45-12.30 Lunsj
12.30-13.00 Hvordan forstå aggressiv atferd? v/ Tomy Hanssen, leder av TIA
13.00-13.30 Traumebevisst miljøterapi. v/Lars Kittelsen, avdelingsleder, Institusjoner Vestfold, Buskerud og Telemark
13.30-13.45 Pause
14.15-14.45 Endre Førland, SSMM, leder ved «Senter for seksuelt misbrukte menn». Hva vet vi om gutter som blir seksuelt misbrukt?
14.45-15.45 Plenumsdebatt, oppsummering og veien videre.