Ut av glemselen: Gunnar Knudsen – en politiker som la grunnlaget for det moderne Norge

At én mann kan oppnå så mye som venstrekjempen Gunnar Knudsen gjorde er nesten umulig å forstå. På dette seminaret vil vi belyse kjente og ukjente sider av hans liv og virke.


26 Sep

Praktisk informasjon

Gunnar Knudsen var skipsreder, ingeniør og industribygger, men han var også venstremann og statsminister i Norge i to perioder på begynnelsen av 1900-tallet.

I to fulle dager skal Knudsens biografi og politiske karriere belyses gjennom et bredt sammensatt seminar i Skien. Arrangørene er, foruten Universitetet i Sørøst-Norge: Borgestad ASA, Skagerak Energi, Skien kommune, Telemark fylkeskommune, Telemark Museum og partiet Venstre.

Program:


ONSDAG 26. SEPTEMBER 2018

Ordstyrer: Pål Augestad, Universitetet i Sørøst-Norge

Kl 10.00 Åpning ved venstreleder og kulturminister Trine Skei Grande

Kl 10.10 Velkommen til Skien ved Skiens ordfører Hedda Foss Five

Kl 10.15 Hilsen fra Universitetet i Sørøst-Norge ved rektor Petter AasenEPOKEPORTRETTET


Kl 10.25 Professor Jørn Øyrehagen Sunde, Universitetet i Bergen
"Gunnar Knudsen og samfunnsreform gjennom lovgjeving 1885-1920"

Ordstyrer: Frode Bakken, Universitetet i Sørøst-Norge

Kl 11.10 Museumsdirektør Jorunn Sem Fure, Telemark museum
"En handlingens mann - mannens handlingsrom"

Gunnar Knudsen og hans karriere speilet gjennom kjønnsroller og lederidealer i hans samtid og ettertid

Kl 11.55 Spørsmål og diskusjon til Øyrehagen Sunde og Sem Fure

Kl 12.15 Lunsj

Ordstyrer: Odd Einar Dørum, Venstres hovedorganisasjon

Kl 13.00 Professor Ellen Schrumpf, Universitetet i Sørøst-Norge
"Gunnar Knudsen og Porsgrunns hvite gull"

Kl 13.45 Spørsmål og diskusjon til Ellen Schrumpf
 


POLITIKEREN OG MENNESKET

Kl 14.00 Forfatter og statsviter Per E. Hem
"Gunnar Knudsen som person og politikertype"

Kl 14.45 Spørsmål og diskusjon til Per E. Hem

Ordstyrer: Kristian Norheim, Skagerak Energi AS

Kl. 15.00 Professor Ellen Schrumpf, Universitetet i Sørøst-Norge (oldebarn av Gunnar Knudsens søster) og advokat og heraldiker Hans Cappelen (oldebarn av Gunnar Knudsen)
"Gunnar og Sofie Knudsens slekter"

Kl. 15.40 Om mennesket Gunnar Knudsen
Samtale mellom museumsdirektør Jorunn Sem Fure og adm. direktør i Borgestad ASA (stiftet av Gunnar Knudsen i 1904) Christen Knudsen, oldebarn av Gunnar Knudsen

Kl. 16.20 Slutt

Kl. 16.45 Felles avreise til Borgestad gård

Kl. 17.15 Omvisning på Borgestad gård i regi av Erik Borgestad og Petter Borgestad

Kl. 18.15 Felles avreise til hovedkontoret for Skagerak energi AS

Kl. 19.00 Mottagelse i regi av Skagerak Energi AS


TORSDAG 27. SEPTEMBER 2018


STATSMINISTER, MAKTPOLITIKER OG STRATEG


Ordstyrer: Rolf Erling Andersen, Skien kommune

Kl. 09.00 Førsteamanuensis Eirik Brazier, Universitetet i Sørøst-Norge
"Første verdenskrig og Gunnar Knudsens utfordringer "

Kl. 09.45 Førsteamanuensis Dag Einar Thorsen, Universitetet i Sørøst-Norge
"Kampen mot klassekampen: Gunnar Knudsen og borgerlig oppdemmingspolitikk 1905-1920"

Kl. 10.30 Professor Nils Ivar Agøy, Universitetet i Sørøst-Norge
"Den gylne middelvei: Gunnar Knudsen og grunnene til at Norge ikke fikk noe to-partisystem"

Kl. 11.15 Spørsmål og diskusjon etter de tre foredrageneVITENSKAP OG NÆRINGSLIV

Ordstyrer: Christen Knudsen, Borgestad ASA

Kl. 11.30 Førsteamanuensis Dag Ove Skjold, Universitetet i Sørøst-Norge
"Utviklingen av en nasjonal strategi for norsk vannkraft og Gunnar Knudsens rolle"

Kl. 12.15 Lunsj

Kl. 13.00 Nestleder i styret Skagerak Energi AS og tidligere ordfører i Skien Rolf Erling Andersen
"Knudsen som strateg og gründer i Grenland: Starten på det eventyrlige kraftprosjektet "
Kl. 13.45 Spørsmål og diskusjon etter foredragene til Skjold og AndersenGUNNAR KNUDSENS BETYDNING I SAMTID OG ETTERTID


Ordstyrer: Jorunn Sem Fure, Telemark museum

Kl. 14.00 Tidligere venstreleder Odd Einar Dørum
"Refleksjoner om venstrehøvdingen Gunnar Knudsen i lys av dagens samfunnsutfordringer"

Kl. 14.30 Spørsmål og diskusjon

Kl. 15.00 Foredragsprogrammet avsluttes – viserektor Forskning Pål Augestad, Universitetet i Sørøst-Norge.

Arrangementet inngår i Forskningsdagene 2018.