Program USNexpo Porsgrunn - teknologimesse for ingeniørstudenter

EXPO
EXPO

Onsdag 30. mai arrangeres USNexpo ved campus Porsgrunn der alle ingeniørstudentene stiller ut sine spennende bachelorprosjekter. I tillegg vil både master- og ph.d.-studentene delta med postere som viser deres arbeid.


Hva gjør en ingeniørstudent? Hvordan jobber en masterstudent?
Besøk USNexpo campus Porsgrunn så får du se!

 

Rektor Petter Aasen ønsker velkommen kl 10:00.
Åpningstale holdes av Anniken Fægri Damm-Larsen, direktør ved Innovasjon Norge, Telemark.

Arrangementet varer helt til kl 17:00. Alle interesserte er hjertelig velkommen!

USNexpo er en teknisk messe der avgangsstudentene innen teknologi viser frem sine avsluttende prosjekter.

Studentprosjektene er i samarbeid med bedrifter og næringsliv i regionen, og er alle relatert til reelle problemstillinger. Studentene på bachelorutdanningene jobber i grupper på 3 – 6 studenter, og de bruker hele vårsemesteret på oppgaven. Resultatene presenteres for publikum på USNexpo.

Masterstudentene jobber individuelt på sin hovedoppgave, og de presenterer seg med hver sine postere på årets HSNexpo. Det samme gjør ph.d.-studentene som deltar.

Publikumskonkurranse om beste stand og beste poster pågår hele dagen.

Her finner du USNexpo-katalogen 2018 for campus Porsgrunn

 

På USNexpo Porsgrunn kan du oppleve:

  • Den høye kompetansen og bredden på ingeniørutdanningene ved USN
  • Tekniske prosjekter fra alle våre ingeniørretninger på campus
  • En allsidig teknisk messe spesielt tilrettelagt for distriktets arbeidsliv
  • Arena for teknologiprat, innovasjon og ingeniørkunst
  • Over 50 avsluttende bachelor- og mastergradsprosjekter vises frem
  • De fleste prosjekter har oppdragsgiver fra industri og næringsliv

 

Ønsker du å få informasjon om våre studier eller vite mer om hvordan du kan få studenter til å bidra i prosjekter i bedriften? Ta kontakt, så kan vi gi deg informasjon eller formidle kontakt med studentgrupper som kan være aktuelle.

 

Ta kontakt med Anne M Blichfeldt hvis du har spørsmål om arrangementet.