Simuleringssenteret ved campus Porsgrunn

Universitetet i Sørøst-Norge har oppgradert sitt simulerings(SIM-)senter ved campus Porsgrunn til å bli et moderne, høyteknologisk simulerings- og ferdighetssenter på 700 m2 for studenter og samarbeidspartnere innen helse og sosialfagsfeltet. 

Senteret inneholder det siste og mest moderne innenfor simulatorteknologi og har utstyr og fasiliteter som man finner på moderne sykehus. SIM-senteret gir dermed studenter ved USN et virkelighetstro «klasserom» der de får drevet praksis som ligger tett opp til det de vil møte i arbeidslivet.

Simuleringssenteret består av tre store øvingslokaler, fire enkeltrom med utstyr og dukker, vaktrom og skyllerom. Senterets kapasitet gir rom for at 80 – 100 studenter daglig kan drive praktisk simulator- og ferdighetstrening samt øving på pasientflyt og digital kommunikasjon med ulike etater. Senteret benyttes av dem som studerer sykepleie, vernepleie og barnevern, psykisk helsevern samt ulike videreutdanninger.

Via kontrollrommet kan dukkene programmeres til å ha ulike diagnoser.SIM-senteret har flere høyteknologiske dukker, som via kontrollrommet programmeres til å ha ulike diagnoser. Studentens oppgave blir å finne ut av hva som feiler dukkene og handle ut ifra dette. Den mest avanserte dukken kan blant annet puste, snakke, gråte, riste og svette.

Regionalt kompetansesenter
SIM-senteret ved USN har en ambisjon om å bli et regionalt kompetansesenter innenfor simulering. Teknologien gjør det også mulig å kjøre øvelser og opplæring fra senteret ut mot kommuner og spesialisthelsetjenester. Senteret gir også grunnlag for utvikling og etablering av kursvirksomhet i et langt større omfang enn man har i dag. Man ønsker også her å etablere samarbeids- og forskningsprosjekt innenfor simuleringslæring.

Den offisielle åpningen av SIM-senteret fant sted den 6. november.

SIM-senteret i media:

NRK Østafjells (TV-innslag) og NRK Telemark: "Erstatter pasientene med roboter".

PD: "Nytt klasserom koster 40 millioner kroner".

Varden: "Får virkelige dukker inn i klasserommet til 40 millioner".

TA: "Åpner helsesenter til 40 mill. - med pasientdukke til 750 000".