Universitetet i Sørøst-Norge har et moderne, høyteknologisk simulerings- og ferdighetssenter på 700mved campus Porsgrunn.  

Senteret inneholder det siste og mest moderne innenfor simulatorteknologi og har utstyr og fasiliteter som man finner på moderne sykehus. SIM-senteret gir dermed studenter ved USN et virkelighetstro «klasserom» der de får drevet praksis som ligger tett opp til det de vil møte i arbeidslivet.

Simuleringssenteret består av tre store øvingslokaler, fire enkeltrom med utstyr og dukker, vaktrom og skyllerom. Senterets kapasitet gir rom for at 80 – 100 studenter daglig kan drive praktisk simulator- og ferdighetstrening samt øving på pasientflyt og digital kommunikasjon med ulike etater. Senteret benyttes av dem som studerer sykepleie, vernepleie og barnevern, psykisk helsevern samt ulike videreutdanninger.

Via kontrollrommet kan dukkene programmeres til å ha ulike diagnoser.SIM-senteret har flere høyteknologiske dukker, som via kontrollrommet programmeres til å ha ulike diagnoser. Studentens oppgave blir å finne ut av hva som feiler dukkene og handle ut ifra dette. Den mest avanserte dukken kan blant annet puste, snakke, gråte, riste og svette.

Senteret brukes også til ekstern kursvirksomhet.

AKTUELT: 9-10.april 2019 var Sykehuset Telemark og Universitetet i Sørøst-Norge vertskap for den fjerde nettverkskonferansen for simulering i helsetjenesten arrangert av MedSimNorge. Her er noen bilder fra konferansens Facebooksider.