Bruk av e-læring ved simuleringssenteret

Elektronisk dokumentasjon

Det legges vekt på utvikling av kompetanse i elektronisk dokumentasjon og studentene får øve på dette via IT- programmer som «Gerica» og «DIPS». Dette er systemer som  brukes både i speislalisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Studentene bruker det digitale prosedyreverk «VAR» i ferdighetstreningen. Dette er fritt tilgjengelig for studentene i canvas.


Bruk av undervisningsvideoer

De fleste praktiske prosedyrer er videofilmet. Streamene brukes av studentene som forberedelse til undervisning og under trening i simuleringssenteret.