Forskning og utvikling ved simuleringssenteret i Porsgrunn

Det er gjennomført og foregår en rekke forskningsprosjekt og fagutviklingsprosjekt relatert til aktiviteter i Simuleringssenteret. Det jobbes kontinuerlig med å etablere prosjekter som kan bidra til forskning på aktuelle områder her.


Ulike prosjekt og publiseringer fra 2009 vedr. simuleringsbasert læring

Forskningsprosjekter

Practical skill learning in nursing education. An exploratory and descriptive study of nursing students learning and transfer of practical skills in nursing education. Monika Ravik, hovedveileder: Ida Torunn Bjørk (UiO), biveileder: Anton Havenes (HiOA). Dette er et ph.D.- prosjekt.

Relationships in virtual context. Supporting older caregivers through telecare. Avsluttet ph.D.-prosjekt ved Hilde Solli.  

Medium – Fidelity simulering – en pedagogisk intervensjonsstudie (2013-2014).Thor Arne Haukedal (prosjektleder), Hanne Hedeman, Inger Åse Reierson, Marianne Wighus, Ida Torunn Bjørk.

Studenters kompetanse i hjerte-lungeredning (2014). Siv Roel (prosjektleder), Ida Torunn Bjørk.

Prosjekt studenters perspektiver på telesykepleie etter simulerte scenarier (2011). Hilde Solli, Inger Åse Reierson, Ida Torunn Bjørk.

Implementering av modell for praktisk ferdighetsutøvelse – et aksjonsforskningsprosjekt (2009-2010). Inger Åse Reierson (prosjektleder), Anne Hvidsten, Marianne Wighus, Solvor Brungot, Ida Torunn Bjørk

Fagutviklingsprosjekter

Prosjekt produksjon av instruksjonsfilmer for lærings av praktiske ferdigheter (2014-2016). Inger Åse Reierson (prosjektleder), Thor Arne Haukedal, Anne Hvidsten, Marianne Wighus, Ingunn Lia.

Implementering av DIPS e-lærings modul i bachelor sykepleie bachelor sykepleie DIPS (2015). Randi Mofossbakke (prosjektleder), Hilde Solli, Inger Åse Reierson, Ingunn Lia.

Video på SIM-senteret ved Anne Hvidtsten og Inger Åse Reiserson.

 

Poster, konferansebidrag

Bjørk IT, Havnes A, Christiansen B, Reierson IÅ, Hvidsten A, Wighus M, Brungot SK (2014). Exploring the "Black box" of practical skill learning in the skills centre. Abstract , Oral. International Journal of Qualitative Methods, 13, 489-489

Ravik M, Havnes A, Bjørk IT (2014). Practical skill performance across two learning arenas in nursing education. Abstract, oral presentation. QHR 2014, 20th Qualitative Health Research Conference, Canada.

Ravik M, Havnes A, Bjørk IT. (2015). Sykepleierstudenters læring av praktiske ferdigheter I sykehuspraksis. Abstrakt, muntlig presentasjon. Jubileumskonferansen for norsk sykepleieforskning. Norsk Sykepleierforbund.

Reierson IÅ, Hvidsten A, Wighus M, Brungot Solvor K, Bjørk IT (2012). Enchancing learning in a clinical skills centre: A pedagogical intervention. In: Moving the Model of Practical Skill Performance into Education and Practice: Theoretical and Practical Aspects of Knowledge Translation. Symposium at: NETNEP 2012 - the 4th International Nurse Education Conference.

Wighus M, Reierson IÅ, Hvidsten A, Brungodt S, Bjørk IT (2011). Læringsaktiviteter og klinisk ferdighetssenter KFS). Implementering av Modell for praktisk ferdighetsutøvelse- et aksjonsforskningsprosjekt. Konferanse i regi av Norsk og dansk sykepleieforbund, faggruppe; fagutvikling, undervisning og forskning (NSF FUFF/FSUS); 2011-05-30 - 2011-05-31

Wighus M, Reierson IÅ, Hvidsten A, Brungot S, Bjørk IT  (2012). Et aksjonsforskningsprosjekt i klinisk ferdighetssenter (KFS). Posterpresentasjon, Sykepleiekongressen 2012

Wighus M, Reierson IÅ, Hvidsten A, Brungot S, Bjørk IT. (2012). Hvilke erfaringer og synspunkter har studenter og lærere gjort ved å ta i bruk læringsredskaper og nytt undervisningsopplegg i klinisk ferdighetssenter - et aksjonsforskningsprosjekt. Norsk sykepleieforbunds konferanse for forskning fagutvikling og undervisning (FUFF); 2012-03-19 - 2012-03-20

Artikler

Wighus, M., Bjørk, I.T. (2018). An educational intervention in a simulation centre: experiences of nursing students and teachers. Nurse Education in Practice. ISSN 1471-5953, s. 143-149. doi: 10.1016/j.nepr.2018.01.004.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471595316302037

Ravik, M., Havnes, A., & Bjørk, I. T. (2017). Defining and comparing learning actions in two simulation modalities: Students training on a latex arm and each other's arms. Journal of Clinical Nursing, n/a-n/a. http://dx.doi.org/10.1111/jocn.13748

Ravik M., Havnes A. & Bjørk I.T. (2015). Exploring nursing students’ transfer of peripheral venous cannulation from skills centre to the clinical setting. Journal of Nursing

Education and Practice, 5(3), 59–70. http://dx.doi.org/10.5430/jnep.v5n3p59

Reierson IÅ, Bjørk IT, Solli H. (2015). Nursing students’ perspectives on the use of telenursing in patient care following simulation. Clinical Simulation in Nursing, 11, 244-250. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecns.2015.02.003

Reierson IÅ, Hvidsten A, Wighus M, Brungot S, Bjørk IT. (2013). Key issues and challenges in developing a pedagogical intervention in the simulation skills center – An action research study. Nurse Education in Practice,13, 294–300, http://dx.doi.org/10.1016/j.nepr.2013.04.004

Bjørk IT; Lomborg K, Nielsen CM, Brynildsen G, Fredriksen A-MS, Larsen K, Reierson IÅ, Sommer I, Stenholt B. (2013). From theoretical model to practical use: an example of knowledge translation. Journal of Advanced Nursing; 69(10), 2336-2347. http://dx.doi.org/10.1111/jan.12091.
 

Nettverk, forskningsgrupper

 

SUN nettverk: Thor Arne Haukedal, Ingunn Lia

Helse Sørøst SIM : Thor Arne Haukedal, Ingunn Lia

RiNS, Research in Nursing Skills http://www.rins.dk/. Skandinavisk forsker gruppe. Monika Ravik, Inger Åse Reierson.