Forskning og utviklingsarbeid ved simuleringssenteret i Porsgrunn

En rekke forsknings- og fagutviklingsprosjekt er relatert til aktiviteter i Simuleringssenteret.


Forskning

 

Forskningsprosjekter

Practical skill learning in nursing education. An exploratory and descriptive study of nursing students learning and transfer of practical skills in nursing education. Fullført ph.D.- prosjekt ved Monika Ravik

Relationships in virtual context. Supporting older caregivers through telecare. Fullført ph.D.-prosjekt ved Hilde Solli.  

Medium – Fidelity simulering – en pedagogisk intervensjonsstudie (2013-2014).Thor Arne Haukedal (prosjektleder), Hanne Hedeman, Inger Åse Reierson, Marianne Wighus, Ida Torunn Bjørk.

Studenters kompetanse i hjerte-lungeredning (2014). Siv Roel (prosjektleder), Ida Torunn Bjørk.

Prosjekt studenters perspektiver på telesykepleie etter simulerte scenarier (2011). Hilde Solli, Inger Åse Reierson, Ida Torunn Bjørk.

Implementering av modell for praktisk ferdighetsutøvelse – et aksjonsforskningsprosjekt (2009-2010). Inger Åse Reierson (prosjektleder), Anne Hvidsten, Marianne Wighus, Solvor Brungot, Ida Torunn Bjørk

 

Poster, konferansebidrag

Bjørk IT, Havnes A, Christiansen B, Reierson IÅ, Hvidsten A, Wighus M, Brungot SK (2014). Exploring the "Black box" of practical skill learning in the skills centre. Abstract , Oral. International Journal of Qualitative Methods, 13, 489-489

Ravik M, Havnes A, Bjørk IT (2014). Practical skill performance across two learning arenas in nursing education. Abstract, oral presentation. QHR 2014, 20th Qualitative Health Research Conference, Canada.

Ravik M, Havnes A, Bjørk IT. (2015). Sykepleierstudenters læring av praktiske ferdigheter I sykehuspraksis. Abstrakt, muntlig presentasjon. Jubileumskonferansen for norsk sykepleieforskning. Norsk Sykepleierforbund.

Reierson IÅ, Hvidsten A, Wighus M, Brungot Solvor K, Bjørk IT (2012). Enchancing learning in a clinical skills centre: A pedagogical intervention. In: Moving the Model of Practical Skill Performance into Education and Practice: Theoretical and Practical Aspects of Knowledge Translation. Symposium at: NETNEP 2012 - the 4th International Nurse Education Conference.

Wighus M, Reierson IÅ, Hvidsten A, Brungodt S, Bjørk IT (2011). Læringsaktiviteter og klinisk ferdighetssenter KFS). Implementering av Modell for praktisk ferdighetsutøvelse- et aksjonsforskningsprosjekt. Konferanse i regi av Norsk og dansk sykepleieforbund, faggruppe; fagutvikling, undervisning og forskning (NSF FUFF/FSUS); 2011-05-30 - 2011-05-31

Wighus M, Reierson IÅ, Hvidsten A, Brungot S, Bjørk IT  (2012). Et aksjonsforskningsprosjekt i klinisk ferdighetssenter (KFS). Posterpresentasjon, Sykepleiekongressen 2012

Wighus M, Reierson IÅ, Hvidsten A, Brungot S, Bjørk IT. (2012). Hvilke erfaringer og synspunkter har studenter og lærere gjort ved å ta i bruk læringsredskaper og nytt undervisningsopplegg i klinisk ferdighetssenter - et aksjonsforskningsprosjekt. Norsk sykepleieforbunds konferanse for forskning fagutvikling og undervisning (FUFF); 2012-03-19 - 2012-03-20

Artikler

Wighus, M., Bjørk, I.T. (2018). An educational intervention in a simulation centre: experiences of nursing students and teachers. Nurse Education in Practice. ISSN 1471-5953, s. 143-149. doi: 10.1016/j.nepr.2018.01.004.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1471595316302037

Ravik, M., Havnes, A., & Bjørk, I. T. (2017). Defining and comparing learning actions in two simulation modalities: Students training on a latex arm and each other's arms. Journal of Clinical Nursing, n/a-n/a. http://dx.doi.org/10.1111/jocn.13748

Ravik M., Havnes A. & Bjørk I.T. (2015). Exploring nursing students’ transfer of peripheral venous cannulation from skills centre to the clinical setting. Journal of Nursing

Education and Practice, 5(3), 59–70. http://dx.doi.org/10.5430/jnep.v5n3p59

Reierson IÅ, Bjørk IT, Solli H. (2015). Nursing students’ perspectives on the use of telenursing in patient care following simulation. Clinical Simulation in Nursing, 11, 244-250. http://dx.doi.org/10.1016/j.ecns.2015.02.003

Reierson IÅ, Hvidsten A, Wighus M, Brungot S, Bjørk IT. (2013). Key issues and challenges in developing a pedagogical intervention in the simulation skills center – An action research study. Nurse Education in Practice,13, 294–300, http://dx.doi.org/10.1016/j.nepr.2013.04.004

Bjørk IT; Lomborg K, Nielsen CM, Brynildsen G, Fredriksen A-MS, Larsen K, Reierson IÅ, Sommer I, Stenholt B. (2013). From theoretical model to practical use: an example of knowledge translation. Journal of Advanced Nursing; 69(10), 2336-2347. http://dx.doi.org/10.1111/jan.12091.
 

 

 

Faglige utviklingsarbeider

Elektronisk dokumentasjon

Det legges vekt på utvikling av kompetanse i elektronisk dokumentasjon og studentene får øve på dette via IT- programmer som «Gerica» og «DIPS». Dette er systemer som  brukes både i speislalisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Studentene bruker det digitale prosedyreverk «VAR» i ferdighetstreningen. Dette er fritt tilgjengelig for studentene i canvas.


Bruk av undervisningsvideoer

De fleste praktiske prosedyrer er videofilmet, og brukess av studentene som forberedelse til undervisning og under trening i simuleringssenteret. Se også bloggen Video på SIM-senteret.