Om oss

  • Ingunn Lia er daglig leder av Simuleringssenteret ved USN. 
     
  • Samarbeidspartnere: Sykehuset Telemark, Skien Helsehus.
     
  • SIM-senteret benyttes i ulike deler av helsefagsutdanningene. 
    Senteret er godt egnet for kursvirksomhet både for kommune- og spesialisthelsetjenesten og andre aktører. På denne måten ønsker vi å bidra til kompetanseutvikling i ulike ledd av helsetjenesten.