Simuleringssenteret – Fasiliteter og lokaler

Fakta om SIM-senteret:

  • SIM-senteret har et areal på 700 kvadratmeter.
  • Senteret består av en avdeling for ferdighetstrening og en egen avdeling for simulatortrening.
  • Avdeling for ferdighetstrening har tre store øvingsrom med i alt 22 sengeposter med vaktrom og skyllerom. 
  • Avdeling for simulatortrening har i alt fire rom med avanserte simulatordukker som styres fra en operatørsentral. 
  • Senterets kapasitet gir rom for at mellom 80 studenter daglig kan drive praktisk simulator- og ferdighetstrening samt øving på pasientflyt og digital kommunikasjon med ulike etater.
  • Byggeprosjektet med SIM-senteret startet høsten 2016 og åpnet ved studiestart august 2017. Statsbygg har stått for byggeprosjektet i samarbeid med høgskolen. Byggeprosjektet har kostet 40 millioner kroner. 

    Last ned etasjeplan.