Med master i formgiving, kunst og håndverk

Stian Marius Abrahamsen - foto

Stian og Victoria er to av elleve masterstudenter som har fått vitnemål fra Formgivning, kunst og håndverk på campus Notodden.


Tekst og foto: Jorunn Halvorsen

Stian Marius Abrahamsens masterprosjekt har handlet om "Bruk av video i arbeid med skulptur».  Han ønsket å finne ut av hvordan man kan benytte video som ressurs i arbeidet med skulptur i 10.klasse.

Stian er faglærer på ungdomstrinnet på en skole i Drammen og ville utvikle seg faglig og få mer utdanning.
 
- Jeg ønsker etter hvert å jobbe på videregående skole.  Jeg har lenge brukt video som en ressurs i undervisningen, men synes mange av videoene var dårlige, og tenkte jeg kunne lage bedre videoer selv.

Får bruke mobilen i timen

Stian benytter omvendt undervisning i sine timer (flipped classroom).
 
–Elevene ser på videoen før de kommer til timen, så bruker vi tiden på skolen på praktisk arbeid.  Dette gjør at jeg slipper tidkrevende tavle-undervisning, og kan effektivisere tiden slik at jeg har bedre tid til elevene.  De får også bruke mobilene sine i timen, slik at de hele tiden kan sjekke opp mot videoen mens de arbeider.
 
Stian har tatt en nettbasert utdanning,  og synes det har vært veldig krevende ved siden av 60 % jobb.
 
-Men det har vært kjempegøy og absolutt verdt det!

Victoria har tatt master i formgiving, kunst og håndverk på campus Notodden.  Foto
Anbefalte Notodden

Viktoria Mohn kommer fra grunnskolelærerutdanning i Bergen, og følte at kunst og håndverksundervisningen ikke ga henne den faglige dybden hun ønsket.
 
– Jeg følte at det ble mye teknikk og lite didaktikk, sier Viktoria.
 
- En av foreleserne mine anbefalte masteren på Notodden, han skrøt av skolen og foreleserne. Hans anbefalinger baserte seg også på at Notodden har høyt utdannede og kompetente forelesere, med sin bakgrunn i fra flere land og flere forskningsgrupper verden over. Utdanningen man får i kunst og håndverk fra Notodden er i særklasse, med tanken på at det også er en campus med lærerutdanning, sier Viktoria

Brukte Kunnskapsløftet

Hennes masterprosjekt har tittelen "Bevisstgjøring om kulturarv i en flerkulturell skole.  Studie av broderi i tradisjonelle drakter fra to land"
 
Problemstillingen hun ønsket svar på er om man kan fremme bevisstgjøring om kulturarv i en flerkulturell skole, gjennom å studere broderi i tradisjonelle drakter fra to land.
 
Viktoria fant inspirasjon til masteroppgaven sin i Kunnskapsløftet, et dokument som både inspirerer og provoserer henne.
 
– Det står at bevisstgjøring om kulturarv i et globalt perspektiv utgjør en av de sentrale sider ved kunst og håndverk faget. Videre står det skrevet i LK06 at ” forståelse for fortidens og nåtidens kunst og håndverk i egen og andres kulturer kan gi grunnlag for videre utvikling i vårt flerkulturelle samfunn”. 
 
  • Men menes egentlig med kulturarv og en flerkulturell skole?
  • Hva kan man undervise i for å fremme bevisstgjøringen om kulturarven?
  • Og ikke minst hvordan måler man bevisstgjøring?
 
Disse spørsmålene danner problemområdet for Viktorias undersøkelse.  Men hvordan skal man gjøre det? Spør Viktoria. 

Broderi og garn.   Foto
Balanse mellom teori og praksis

- For å kunne oppnå bevisstgjøring om kulturarv i en flerkulturell skole, trengs det både kunnskaper om (teoretiske kunnskaper) og kunnskaper i (praktiske kunnskaper) håndverket, som er en del av den immaterielle kulturarven. 
 
En hovedforutsetning for å kunne fremme bevisstgjøring om kulturarven i en flerkulturell skole, er i følge Viktoria en balanse  i undervisningen mellom teoretiske og praktiske kunnskaper.
 
- Det er viktig å ha teoretisk kunnskap, som er av en mer beskrivende karakter og viser til rammene rundt kulturarvbegrepet og innholdet i denne. Men like viktig er det å ha de praktiske kunnskapene, slik som for eksempler å arbeide selv med et håndverk. Dette gir en særegen bevisstgjøring, forankret i kropps-og erfarings basert kunnskap, som kan tilegnes kun gjennom å utføre praktisk arbeid selv. Dette kan gi en større forståelse for håndverket, som er en del av kulturarven til mennesker verden over, sier Victoria.

Ønsker du en aktiv arbeidsdag med barn og ungdom?

Samfunnet har bruk for kunnskapsrike og engasjerte faglærere og på dette studiet kan du fordype deg i leire, tre, tekstil, metall, film og videokunst.

Som faglærer har du aktive og kreative arbeidsdager i verkstedet sammen med elevene.

Les mer på studiesiden til Faglærerutdanning i formgiving, kunst og håndverk.