Ukas foreleser: Mats - musikkvitenskap

– Jeg vet mye om skandinavisk og keltisk folkemusikk, sier professor i tradisjonskunst og musikkvitenskap Mats Sigvard Johansson.


Han er en av de 16 HSN-forskerne og foreleserne som deltar i Olympiatoppens prestasjonsklynge, der målet er å bli enda bedre.

– Jeg jobber mye med emner som musikkulturforståelse, rytme-/groove-forskning, musikk og improvisasjon, delingskultur og opphavsrett, samt musikalsk læring i et teknologisk perspektiv, sier Johansson som holder til på campus Rauland.

– Hvorfor er faget ditt så spennende?

– Fordi det gir mulighet til å kombinere vitenskapelige meMats Johansson - fototoder, utforskertrang og fantasi i forskning på problemstillinger som jeg selv synes er viktige og spennende. Jeg er også så heldig å få formidle og diskutere egen og andres forskning med studentene mine.

– Hva er det viktigste i møte med studentene?

– Å gi videre lysten til å lære gjennom utprøving av egne tanker og refleksjon over egne erfaringer. Dette handler ikke om sterke og svake studenter; alle har en liten forsker i seg.

– Hva er ditt viktigste råd til en ny student?

– Gi aldri slipp på nysgjerrigheten, kreativiteten og lysten til å oppdage. Jeg kan ikke komme på et eneste faglig tema som ikke kan gjøres spennende, og hvor alt allerede er oppdaget.​